Specializations


Practice areas

How can we help you?

Find the best solution through the best possible route

Practice areas

We offer professional help on 16 different practice areas. How can we help you?

News


Colloquium: Niet-vergunde constructies, overdracht en vestiging van zakelijke rechten, tussen gedogen en regulariseren


De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten: van ‘zelfmoordprijzen’ tot ‘normale’ prijzen


In het kader van een overheidsopdracht komen zowel de inschrijver als de aanbestedende overheid in aanraking met de problematiek omtrent abnormale prijzen. Recent heeft de Belgische wetgever, in navolging van de Europese wetgever en de rechtspraak van de Raad van State, de regeling omtrent het prijzenonderzoek op diverse punten gewijzigd met de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Wij meenden het moment gekomen om, rekening houdend met deze wijzingen, het leerstuk van de abnormale prijzen opnieuw onder de loep te nemen, waarbij wij ons uitsluitend richten op de regelgeving klassieke sectoren. De arresten geveld door de Raad van State het laatste jaar, leren ons dat de spelers blijven worstelen met dit leerstuk. De hoop is dat de huidige bijdrage de worsteling iets vergemakkelijkt.

Interview de Cédric Alter: l'affaire Nethys, un trésor pour les juristes


Depuis la décision du gouvernement wallon d'annuler les ventes des filiales de Nethys, on essaie de comprendre comment le petit monde politico-économique wallon va sortir proprement de cette affaire. On fait le point sur les différents aspects juridiques du dossier, et ils sont nombreux!
Offices
Practice areas
Lawyers

Why Janson?


Founded in 1950, Janson is a multidisciplinary and multilingual business law firm. Most of our lawyers have an LL.M. or another university degree from Belgium or abroad alongside their degree in Law.
  • Personal relationship with our clients

  • Strong commitment to find solutions

  • Full service in 16 practice areas

  • High quality and expertise, we strive for excellence

  • Academic knowledge and link with universities

  • Belgian and independent with a no-nonsense mentality

  • Ranked in 'Chambers' and 'Legal 500'

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2019