Practice Areas


Expertise

Our lawyers

Ken ANDRIES Ken ANDRIES
Ken ANDRIES

 • Partner

Expertise


Presentation


Ken Andries (born 1981) graduated in Law at KULeuven in 2004. He also holds a degree in Education from the same university (2006).

From 2004 to 2010 he was active as a full-time assistant at KULeuven's Department of Economic Law. He also worked part-time as a company lawyer. From 2006 to 2010 he prepared a doctoral thesis on Non-Disclosure Agreements, which he publically defended on 19 October 2010.

From 2010 to 2011 he was employed by KULeuven as a Doctor-Assistant (post-doc).

In 2011 he joined the Brussels Bar and the law firm Janson. He has also been appointed as professor at the Hasselt University.

He is a member of the editorial board of the journal Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement and is a research fellow at KULeuven.His specialist fields are the law of obligations, contract drafting & litigation, commercial law, intellectual property law and alternative dispute resolution.

Languages: Dutch, English, French.

Curriculum


 JURIDISCHE OPLEIDINGEN 
 
2016  Curatoropleiding KULeuven 
 
2016  Opleiding probleemgestuurd / opdrachtgestuurd onderwijs UHasselt 
 
2014  Opleiding bemiddelaar bMediation  
 
2010  Doctor in de rechten KULeuven 
 
2006  Lerarenopleiding rechten KULeuven (grote onderscheiding) 
 
2004  Licentiaat in de rechten KULeuven (onderscheiding) 
 
JURIDISCHE ERVARING 
 
- 1 juli 2011 – …: Advocaat Balie Brussel, Janson Baugniet (Counsel) 
 
- 1 juli 2011 – …: Docent faculteit rechtsgeleerdheid UHasselt Onderhandelen en bemiddelen (2011-2014) Juridische Aspecten van Informatica 
 
- 19 oktober 2010 – 30 juni 2011: 
 
Doctor-Assistent bij het Centrum voor Rechtsmethodiek, Afdeling Economisch Recht (KULeuven) 
 
- 30 juni 2011 – 1 januari 2014: Vrijwillig medewerker faculteit rechtsgeleerdheid KULeuven 
 
- 1 juli 2005 – 19 oktober 2010: 
 
Assistent bij het Centrum voor Rechtsmethodiek, Afdeling Economisch Recht (KULeuven)  
 
- 1 november 2004 – 30 juni 2005: 
 
Bijzonder wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Rechtsmethodiek, Afdeling Economisch Recht (KULeuven)  
 
- 1 oktober 2004 – 1 maart 2005: 
 
Bedrijfsjurist (draften modelcontracten) bij verzekeringsmaatschappij Integrale te Brussel (deeltijds) 
 
- September 2004: 
 
Jobstudent bij het Instituut voor Sociaal Recht (K.U.Leuven)  
 
- Augustus 2003: 
 
Zomerstagiair bij VWEW Advocaten te SintStevens-Woluwe 
 
LIDMAATSCHAP COMMISSIES 
 
- 2016-…: Lid Informatieveiligheidscommissie UHasselt 
 
- 2011-…: 
 
Lid faculteitsraad rechten UHasselt 
 
- 2011-2014: 
 
Ombudsman faculteit rechten UHasselt 
 
- 2011-2014: Lid examencommissie faculteit rechten UHasselt - 2010-2015: 
 Lid redactiecomité van het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement

Publications


PUBLICATIES
 • ANDRIES, K., CARETTE, N. en HOEKX, N., Kansspel in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2006, 471p. 
 • ANDRIES, K., Het bemiddelingsbeding: geldigheid, effect, inhoud en afdwingbaarheid in Bibliotheek Burgerlijk Recht, Brussel, Larcier, 2007, 116p. 
 • ANDRIES, K., "Het bemiddelingsbeding nader bekeken" in Notariële blikvangers, Antwerpen, Intersentia, 2007, 91-112. - ANDRIES, K., "Wat disclaimt de disclaimer?", Notamus 2007, 28-33. - ANDRIES, K., HOEKX, N. en CARETTE, N., "Faites vos jeux: qu'est-ce qu'un jeu de hasard?", RDPC 2007, 658-693. 
 • ANDRIES, K., "Internationale bemiddeling" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, maart 2008 (afl. 120), VI.22-1 - VI.22-42, 42p. 
 • ANDRIES, K., "Cedo nulli... over de autonome werking van het arbitrage- en bemiddelingsbeding" in VAN RANSBEECK, R. (ed.), Bemiddeling, Brugge, die Keure, 2008, 211-244.
 • ANDRIES, K., CARETTE, N. en HOEKX, N., Les jeux et paris in Contrats & Patrimoine, Brussel, Larcier, 2008, 521p. 
 • ANDRIES, K., "Duur, duurzaamheid en beëindiging van contractuele relaties vanuit een gemeenrechtelijk perspectief" in NAEYAERT, P. en TERRYN, E. (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 1-63. 
 • ANDRIES, K., "Bemiddeling en rechtspraak hand in hand - wegwijs voor de rechter", TMD 2011, afl. 1, 34-38. 
 • ANDRIES, K., "Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding" in VERBEKE, A.-L. (ed.), Knelpunten bemiddeling en onderhandeling van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2011, 25-47; NjW 2011, 318-328. 
 • ANDRIES, K., Geheimhoudingsovereenkomsten in Recht & Onderneming, Brugge, die Keure, 2011, 637p.
 • ANDRIES, K., "Geheimhoudingsovereenkomsten. Een samenvattend overzicht", IRDI 2011, 367-376. 
 • ANDRIES, K., "Niet-concurrentiebedingen: van de verbintenisrechtelijke regen in de zakenrechtelijke drop?" in Beginselen van Belgisch Privaatrecht - Liber amicorum Gabriël Luc Ballon, Mechelen, Kluwer, 2011, 1777-1807. 
 • ANDRIES, K., "A secret shared is a secret lost? Bedenkingen bij de Belgische bewijsuitsluiting voor bemiddeling", TMD 2011, 43-73. 
 • ANDRIES, K., “Contractuele geheimhoudingsplichten: richtlijnen en bedenkingen” in Themis 2011-12 Intellectuele eigendomsrechten, die Keure, Brugge 2011, afl. 66, 91113.
 • ANDRIES, K., "Buitencontractuele bescherming van het zakengeheim" in Zakengeheim, Brugge, die Keure, 2012, 61-129. 
 • ANDRIES, K., “Trouble in paradise: foreclosure-mediation in de Verenigde Staten”, TMD 2012, 13-25. - PUT J. en 
 • ANDRIES, K, “Country analysis - Belgium” in Administrative sanctions in the European Union, Antwerpen, Intersentia, 2013, 93-158. -
 • ANDRIES, K., “Geheimhoudingsclausules” in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 3-42. 
 • ANDRIES, K., “Intuitu personae clausules” in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 333-358. 
 •  ANDRIES, K., “Bemiddelingsclausules” in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1631-1648. 
 • ANDRIES, K., “Wet 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst” in Wet en Duiding Bank en Zekerheden, Brussel, Larcier, 2014, 21-26. 
 • ANDRIES, K., “Overschrijvingen. Rechtsgevolgen volgens het gemeenrecht en de Wet Betalingsdiensten”, Nieuw Juridisch Weekblad 2014, 194-205. - ANDRIES, K. en VERMANDER, F., “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in Recht op toegang tot de rechter, Intersentia, Antwerpen, 2016, 93-133. 
LEZINGEN

 • Definitie van het kansspel, Jaarlijkse Staten-Generaal van de Kansspelcommissie, Justitiepaleis Brussel (24 november 2005)
 • Bemiddelingsclausules, CEPINA bemiddelaarsopleiding, Brussel (8 september 2006) 
 • Bemiddeling, Postuniversitaire Cyclus notariaat, Leuven en Kortrijk (27 november 2006) 
 • Autonomie van ADR bedingen, KUB studiedag, Brussel (9 november 2007) 
 • Legal protection of Information, Doctoraatsdag Afdeling Economisch recht, Leuven (16 mei 2009)
 • Duur en duurzaamheid in het contractenrecht, Permanente Vorming "Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen", Kortrijk (11 juni 2009) 
 • Geheimhouding, TISCO seminar, Tilburg (7 juni 2010) - Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten, studieavonden Knelpunten, Leuven en Kortrijk (14 en 21 juni 2010) 
 • Buitencontractuele bescherming van het zakengeheim, studiedag bescherming van het zakengeheim, Leuven (12 mei 2011) 
 • Opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, Themis luik Intellectuele rechten, Leuven en Kortrijk (10 november 2011 en 14 november 2011)
 • Voorzitter workshop “Good Faith in Mediation”, Mediationdag NMI, Utrecht (19 november 2011) 
 • Geheimhoudingsbedingen in internationale overeenkomsten, studiedag Drafting International Contracts, Philippe & Partners, Brussel (13 december 2011)
 • Intuitu personae clausules, Studiecyclus gemeenrechtelijke contractuele clausules, Leuven en Kortrijk (5 juni 2012 en 12 juni 2012) - Intuitu personae clausules, M&D Seminars, Sint Niklaas (20 november 2013) 
 • Intuitu personae clausules, KULeuven, Leuven (3 december 2013) - Knelpunten geheimhoudingsovereenkomsten, studieavonden Knelpunten, Leuven en Kortrijk (19 mei 2014 en 26 mei 2014)
 •  Verzoening en bemiddeling in familiezaken, IGO, Brussel (10 juni 2014) 
 • Leerlijn bemiddeling, Onderwijsdag UHasselt, Maastricht (11 juni 2014) - Studiedag toegang tot de rechter, UAntwerpen, Antwerpen (8 december 2016) 
 • Voorzitter, Themis luik Intellectuele rechten, Hasselt (20 maart 2018) 
 • GDPR, Studiedag Big Data UHasselt, Hasselt (31 mei 2018) 
 
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020