Specializations


Practice areas

Our Lawyers

Ken ANDRIES Ken ANDRIES
Ken ANDRIES

 • Counsel

Presentation


Ken Andries (born 1981) graduated in Law at KULeuven in 2004. He also holds a degree in Education from the same university (2006).

From 2004 to 2010 he was active as a full-time assistant at KULeuven's Department of Economic Law. He also worked part-time as a company lawyer. From 2006 to 2010 he prepared a doctoral thesis on Non-Disclosure Agreements, which he publically defended on 19 October 2010.

From 2010 to 2011 he was employed by KULeuven as a Doctor-Assistant (post-doc).

In 2011 he joined the Brussels Bar and the law firm Janson. He has also been appointed as professor at the Hasselt University.

He is a member of the editorial board of the journal Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement and is a research fellow at KULeuven.His specialist fields are the law of obligations, contract drafting & litigation, commercial law, intellectual property law and alternative dispute resolution.

Languages: Dutch, English, French.

Publications


Publications:
 • Andries, K., Carette, N. en Hoekx, N., Kansspel in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2006, 471p.
 • Andries, K., Het bemiddelingsbeding: geldigheid, effect, inhoud en afdwingbaarheid in Bibliotheek Burgerlijk Recht, Brussel, Larcier, 2007, 116p.
 • Andries, K., "Het bemiddelingsbeding nader bekeken" in Notariële blikvangers, Antwerpen, Intersentia, 2007, 91-112.
 • Andries, K., "Wat disclaimt de disclaimer?", Notamus 2007, 28-33.
 • Andries, K., Hoekx, N. en Carette, N., "Faites vos jeux: qu'est-ce qu'un jeu de hasard?", RDPC 2007, 658-693.
 • Andries, K., "Internationale bemiddeling" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, maart 2008 (afl. 120), VI.22-1 - VI.22-42, 42p.
 • Andries, K., "Cedo nulli... over de autonome werking van het arbitrage- en bemiddelingsbeding" in Van Ransbeeck, R. (ed.), Bemiddeling, Brugge, die Keure, 2008, 211-244.
 • Andries, K., Carette, N. en Hoekx, N., Les jeux et paris in Contrats & Patrimoine, Brussel, Larcier, 2008, 521p.
 • Andries, K., "Duur, duurzaamheid en beëindiging van contractuele relaties vanuit een gemeenrechtelijk perspectief" in Naeyaert, P. en Terryn, E. (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, 1-63.
 • Andries, K., "Bemiddeling en rechtspraak hand in hand - wegwijs voor de rechter", TMD 2011, afl. 1, 34-38.
 • Andries, K., "Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding" in Verbeke, A.-L. (ed.), Knelpunten bemiddeling en onderhandeling van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2011, 25-47; NjW 2011, 318-328.
 • Andries, K., Geheimhoudingsovereenkomsten in Recht & Onderneming, Brugge, die Keure, 2011, 637p.
 • Andries, K., "Geheimhoudingsovereenkomsten. Een samenvattend overzicht", IRDI 2011, 367-376.
 • Andries, K., "Niet-concurrentiebedingen: van de verbintenisrechtelijke regen in de zakenrechtelijke drop?" in Beginselen van Belgisch Privaatrecht - Liber amicorum Gabriël Luc Ballon, Mechelen, Kluwer, 2011, 1777-1807.

In press:
 • Andries, K., "A secret shared is a secret lost? Bedenkingen bij de Belgische bewijsuitsluiting voor bemiddeling", TMD 2011.
 • Put, J. en Andries, K., "Administrative sanctioning in Belgium" in Jansen, O. (ed.), Administrative Sanctioning in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2011.
 • Andries, K., "Buitencontractuele bescherming van het zakengeheim" in Bescherming van het zakengeheim, Brugge, die Keure, 2011, 1-58.
 • Andries, K., "Geheimhoudingsbedingen", Antwerpen, Intersentia, 2012 (verzamelwerk over opstellen van bedingen).
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2018