Practice Areas


Expertise

Our lawyers

Flavie VERMANDER Flavie VERMANDER
Flavie VERMANDER

 • Counsel

Expertise


Presentation


Flavie Vermander graduated in Law in 1998 (University of Leuven). She holds a special degree in tax law (University of Leuven, 1999). From 1999 she was a member of the Bar for four years. In 2003, she began work as an assistant in private law at the University of Leuven. 

In July 2011, she obtained her Ph.D. from the same University, with a thesis about the unilateral termination of contracts.
 
Flavie Vermander joined Janson in September 2011 as a lawyer at the Bar of Ghent. She focuses on contract law and the law of obligations.
Since 1 January 2012 she has also been a professor at the University of Antwerp.

Languages: Dutch, French and English.

Curriculum


Publications


Publications:
 • F. VERMANDER, "De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering", (noot onder Bergen 10 juni 2002 en Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, 572-582.
 • F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht", in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 21-45.
 • F. VERMANDER en K. VANDERSCHOT, "Beëindiging en schorsing van de (bank)overeenkomst en sluiting van de (bank)rekening", in M. TISON en J-P. BUYLE (eds.), Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 435-514.
 • F. VERMANDER, "De antidiscriminatiewet en de financiële sector", in S. STIJNS en P. WERY (ed.), De Antidiscriminatiewet en het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 207-233.
 • F. VERMANDER (met S. Stijns en K. Vanderschot), "Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht" in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 529-599.
 • F. VERMANDER, "Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn opzegging", in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules omtrent de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, 227-266.
 • F. VERMANDER, "The Redress of a Terminated Contract in Belgian Law", in J. SMITS, D. HAAS en G. HESEN (eds.), Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspectives, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2008, 207-230. (Engels).
 • F. VERMANDER, "De schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden", in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Leerstoel Professor C. Matheeussen. Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 179-217.
 • F. VERMANDER, "Book review: Leone Niglia, The Transformation of Contract in Europe, Kluwer Law International, 2003, 235 p.", Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2004, 328-334. (engels - boekbespreking).
 • F. Vermander, "Eenzijdige opzeggingsbedingen", in G.-L. BALLON e.a., Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen Intersentia, 2013, p.1529-1555.
 • F. Vermander, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1060 p. 
 • F. VERMANDER (met A. DE BOECK), “Rechtsmisbruik in het contractenrecht: de rechtsuitoefening aan banden gelegd”, in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, 29-70.
 • F. VERMANDER (met S. STIJNS), "Jurisprudentiële ontwikkelingen rond beëindigingsbedingen", in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht. Themis-Cahier nr. 95, Brugge, die Keure, 2015, 79-140.
 • F. Vermander, “De bedongen opzeggingsvergoeding in aannemingscontracten: enkele knelpunten belicht” (noot onder Cass. 11 september 2015 en onder Rb. Henegouwen, afdeling Charleroi van 3 maart 2016), TBH 2016, 663-672
 • K. Andries en F. Vermander, "Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter", in A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 93-133.
 • F. Vermander,“De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de wederpartij: een pleidooi voor meer precisie” in B. Weyts en N. Carette (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: liber amicorum Aloïs Van Oevelen,  Antwerpen, Intersentia, 2017, p.631-646.
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020