Our lawyers

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
Flavie VERMANDER Flavie VERMANDER
Flavie VERMANDER

 • Counsel
Tel. +32 9 240 77 20
Email get in touch

Expertise


Presentation


Flavie Vermander obtained her law degree in 1998 and a postgraduate degree in taxation in 1999, both at the KU Leuven.

After her studies, Flavie worked as a lawyer for four years, first at the Bar of Ghent and then at Kortrijk. In September 2003, she became an assistant at the KU Leuven, attached to the Institute of Law of Obligations. In 2011, she successfully defended her PhD thesis entitled "the unilateral termination".

In September 2011, Flavie Janson joined. She has a special interest in contract and obligations law. For eight years she was also a part-time lecturer and later head lecturer at the University of Antwerp.

References

 • Representation multinational active in the production of medical devices in a cross-border - litigation regarding trade secrets
 • Representation of a large company in the supply of electrical equipment in a cross-border litigation regarding patent infringement
 • Representation of a group of European companies and universities in a litigation regarding a H2020 consortium agreement
 • Representation of a company in the electronics industry before the European Union Office for Intellectual Property (EUIPO)
 • Audit of a trademark portfolio of a company in the textile industry

Languages: Dutch, French, English

Curriculum


Work experience

 • 09/2011 - ...: Counsel - Janson
 • 06/2002 - 06/2003: Lawyer - Eubelius
 • 08/1999 - 05/2002: Lawyer - Storme Leroy Van Parys

Academic functions

 • 06/2016 - 09/2020: Lecturer drawing up private law deeds and commercial contracts, University of Antwerp
 • 01/2012 - 08/2016: Lecturer drafting private law deeds, University of Antwerp
 • 10/2003 - 09/2010: Assistant researcher, Institute of Law of Obligations, KU Leuven

Other mandates

 • 2018 - ...: Co-editor-in-chief of the DAOR

Education

 • 2011: PhD in Law, KU Leuven
 • 2001 - 2002: Postgraduate in Corporate Law, VPOO-Vlekho
 • 1998 - 1999: Complementary study in Tax Law, KU Leuven
 • 1993 - 1998: Master in Law, KU Leuven

Publications


Books and contributions

 • De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de wederpartij: een pleidooi voor meer precisie, in B. Weyts en N. Carette (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, p.631-646
 • Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter, in A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 93-133 (met K. Andries)
 • Jurisprudentiële ontwikkelingen rond beëindigingsbedingen, in S. Stijns (ed.), Verbintenissenrecht. Themis-Cahier nr. 95, Brugge, die Keure, 2015, 79-140 (met S. Stijns)
 • Rechtsmisbruik in het contractenrecht: de rechtsuitoefening aan banden gelegd, in J. Rozie, S. Rutten en A. Van Oevelen (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, 29-70 (met A. De Boeck)
 • De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1060 p.
 • Eenzijdige opzeggingsbedingen, in G.-L. Ballon e.a., Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen Intersentia, 2013, 1529-1555
 • De schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden, in A. De Boeck, S. Stijns en R. Van Ransbeeck (eds.), Leerstoel Professor C. Matheeussen. Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 179-217
 • The Redress of a Terminated Contract in Belgian Law, in J. Smits, D. Haas en G. Hesen (eds.), Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspectives, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2008, 207-230
 • Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn opzegging, in S. Stijns en K. Vanderschot (eds.), Contractuele clausules omtrent de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, 227-266
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht, in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 529-599 (met S. Stijns en K. Vanderschot)
 • De antidiscriminatiewet en de financiële sector, in S. Stijns en P. Wery (ed.), De Antidiscriminatiewet en het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 207-233
 • Beëindiging en schorsing van de (bank)overeenkomst en sluiting van de (bank)rekening, in M. Tison en J-P. Buyle (eds.), Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 435-514 (met K. Vanderschot)
 • De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht, in J. Smits en S. Stijns (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 21-45

Journal articles

 • De bedongen opzeggingsvergoeding in aannemingscontracten: enkele knelpunten belicht (noot onder Cass. 11 september 2015 en onder Rb. Henegouwen, afdeling Charleroi van 3 maart 2016), TBH 2016, 663-672
 • Book review: Leone Niglia, The Transformation of Contract in Europe, Kluwer Law International, 2003, 235 p., Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2004, 328-334
 • De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering, (noot onder Bergen 10 juni 2002 en Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, 572-582

Other articles

 • Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu?, Blog Janson, april 2021
 • Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten: inwerkingtreding op 1 december 2020, Blog Janson, september 2020
 • Betalingstermijnen binnenkort aan banden gelegd ten voordele van KMO’s, Blog Janson, maart 2020
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021