Practice Areas


Expertise

Our lawyers

Kris WAUTERS Kris WAUTERS
Kris WAUTERS

 • Counsel

Expertise


Presentation


 • Administrative law, public law, procurement contracts
 • Master of Law (Katholieke Universiteit Leuven, 1991)
 • Master of International and European Law (University Louvain, 1992)
 • DEUG AES degree (Université du Havre, 1991)
 • Ph.D (University of Maastricht, 2009)
 • Ph.D (University of Glasgow, 2014)
 • Professor, Université Catholique de Louvain (2010)
 • Lawyer since 1993
 • Co-editor of journal Marchés et contrats publics
 • Academic Member of PLAN
 • Member of ‘Recht in de gemeente'

Curriculum


Counsel
Geboren in 1968

Competenties

1. Grondwettelijk en administratief recht , i.h.b. :
 • Ruimtelijke ordening : structuurplanning, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planschade, bouwverordeningen
 • Stedenbouw : stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten, regularisatie, stedenbouwstrafrecht
 • Energierecht
 • Onteigening
 • Ambtenarenrecht
 • Gemeenterecht
 • Medisch administratief recht
 • Overheidsaansprakelijkheid en buitengewone schade

2. Vastgoedrecht en Bouwrecht
 • Handelsvestigingsvergunningen
 • Leegstand en verkrotting
 • Notariële verantwoordelijkheid

3. Overheidsopdrachten en -contracten

 • Overheidsopdrachten
 • Overheidscontracten
 • Concessies
 • P.P.S.
 • Overeenkomsten en de toepassing van staatssteunregels en het mededingsrecht

Relevante opleiding(en)
 • Katholieke Universiteit Leuven – afgestudeerd 1991 - Licentiaat in de rechten (onderscheiding)
 • U.C. Louvain – afgestudeerd 1992 – Internationaal en Europees recht
 • Université du Havre – afgestudeerd in 1991 - DEUG AES

Academische en wetenschappelijke werkzaamheden
 • Doctoraal proefschrift ‘Rechtsbescherming en overheidsovereenkomsten’ – Universiteit te Maastricht – 8 oktober 2009
Dit proefschrift handelt over de gunning van overheidsovereenkomsten (overheidsopdrachten, domeinconcessies, concessies van openbare dienst, verkopen, PPS...) en meer in het bijzonder de rechtsbescherming ter zake zowel naar Belgisch, Nederlands, Frans en Europees recht.
 • Doctoraal proefschrift – University of Glasgow – 2014
Dit proefschrift handelt over de problematiek van de samenwerking(overeenkomsten) tussen overheden (overheidsopdrachten en concessies) in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de invloed hiervan op de samenwerking tussen overheden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
 • Professor UCL ‘Publiek recht en sociale cohesie’, ‘Overheidsbeleid’ met toepassing van EU mededingingsrecht en staatsteunregels op het energievraagstuk, ‘Lokale besturen’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Seminarie overheidsopdrachten’ sedert 2010
 • Medeverantwoordelijke voor het onderdeel overheidsopdrachten betreffende het interuniversitair certificaat ‘Finances publiques’ van de Communauté Française en geeft in dat kader het vak ‘Overheidsopdrachten’.
 • Visiting professor at the University of Beijing, teach a course of EU law on public enterprises (competition law and state aid) in 2010
 • Visiting profesoor at the University of Glasgow in 2013 and 2014.
 • Academic Member van PLAN (Procurement Law Academic Work)
 • Academic Member van Public Contracts in Legal Globalization
 • Academic Member van RENEUal
 • Nederlandstalig hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Overheidsopdrachten en –overeenkomsten / Contrats et marchés publics’
 • Lid van de kernredactie ‘Recht in de gemeente’ bij Die Keure
 • Lid van het Genootschap Advocaten Publiek recht
 • Lid van het Forum Milieuadvocaten
 • Veelvuldig spreker op studiedagen waaronder:
 • Conférence du Jeune Barreau du Bruxelles et Ordre francophone des avocats de Bruxelles : marchés publics et l’avocat (novembre 2010)
 • UCL : Droit public – droit privé : marchés publics (avril 2011)
 • CBR Antwerpen: Actualiteiten overheidsopdrachten (janvier 2010)
 • Conclusions journée d’études revue marchés et contrats publics (avril 2011)
 • Samenwerking tussen ziekenhuizen en overheidsopdrachten (public tender day oktober 2011)
 • Actualia overheidsopdrachten Confocus (februari 2012)
 • Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Vandenbroele Hasselt & Gent (janvier et février 2012)
 • Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Confocus (juni 2012)
 • Introduction et conclusions journée d’études revue marchés et contrats publics (novembre 2012)
 • Intergemeentelijke samenwerking en overheidsopdrachten (januari en mei 2013, Studipolis)
 • Uitvoering overheidsopsdrachten: geschillenbeslechting (mei 2013, Ifebenelux)
 • Wijzigingen overheidsopdrachten (september 2013, Ifebenelux)
 • Kritiek nieuwe richtlijn overheidsopdrachten klassieke sectoren (november 2013, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht te Utrecht)
 • Voorzitter studiedag nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Jeune Barreau de Bruxelles (maart 2014)
 • Belang bestrijden impliciete weigeringsbeslissing overheidsopdrachten (Larcier, juni 2014)
 • Spreker bij het VBO over het afschakelingsplan inzake elektriciteit (november 2014)
 • Voorzitter studiedag overheidsopdrachten richtlijn klassieke sectoren (mei 2015)

Bijzondere ervaringen
 • Lid van de Juridische Commissie overheidsopdrachten van de Belgische Confederatie Bouw
 • Als enige Belg lid van het Nederlands Academisch Genootschap Overheidsopdrachten

Publications


2018 

 • Vandeburie Aurélien, Devalkeneer Delphine, Wauters Kris, « La modification unilatérale d’un contrat public », in Wauters Kris (coörd.), La modification unilatérale du contrat, Limal, Anthémis, 2018, pp. 91-141.
 • Wauters Kris, Verhoeven Simon, « Artikels 11 tem 16 Wet van 17 juni 2013 », in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2013, Bruxelles, Politeia, 2018.
 • Wauters Kris, Vanwinsen, Ann-Sophie, Verhoeven Simon, « Artikels 17 tem 22 Wet van 17 juni 2013 », in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2013, Bruxelles, Politeia, 2018.
 • Wauters Kris, Verhoeven Simon, « Artikel 23 en artikels 25 tem 27 Wet van 17 juni 2013 », in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2013, Bruxelles, Politeia, 2018.
 • Marique Yseult, Wauters Kris, « Sous-traitance et dumping social dans les marchés publics belges. De la substitution régulatoire à la juxtaposition des paradigmes », Marchés et contrats publics, 2018.
 • Wauters Kris, Bleux Sophie, « De onderhandelingsprocedures: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016? », Tijdschrift voor Bouwrecht, 2018, pp. 110-126.
2017
 • Wauters Kris, Gheysens Bart, Overheidsopdrachten, Mortsel, Intersentia, 2017, 258 pp.
 • Wauters Kris, Bleux Sophie, « Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2016 inzake overheidsopdrachten », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2016-2017, Bruxelles, EBP, 2017.
 • Wauters Kris, Percy Aurore, « Le visage contractuel de l’administration », in d’Argent Pierre, Renders David, Verdussen Marc (coord.), Les visages de l’Etat. Liber amicorum Yves Lejeune, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 821-856 (http://hdl.handle.net/2078.1/183859).
 • Wauters Kris, Gheysens, Bart, « De wet overheidsopdrachten anno 2016 : evolutie of revolutie », Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 2017/1, pp. 48-89 (http://hdl.handle.net/2078.1/189769).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2017/1, pp. 61-70 (http://hdl.handle.net/2078.1/189856).
 • Wauters Kris, « De leer van de afsplitsbare rechtshandeling : ook toepasselijk na de gunning van de overheidsovereenkomst ? », L’entreprise et le droit, 2017, pp. 326-349.
2016
 • Wauters Kris, Gheysens Bart, Overheidsopdrachten – Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied, Antwerpen, Intersentia, 2016, 258 pp.
 • Wauters Kris, Marique Yseult (ed.), EU Directive 2014/24 on public procurement. A new turn for competition in public markets ?, coll. Dossiers Marchés et contrats publics/Overheidsopdrachten -en overeenkomsten, Bruxelles, Larcier, 2016, 230 pp.
 • Wauters Kris, Bleux Sophie, « A new generation of public procurement Directives : background, objectives and results », in Marique Yseult, Wauters Kris (eds), EU Directive 2014/24 on public procurement. A new turn for competition in public markets ?, coll. Dossiers Marchés et contrats publics/Overheidsopdrachten -en overeenkomsten, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 7-40.
 • Wauters Kris, « Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2015 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2015 en matière de marchés publics », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2015-2016, Bruxelles, EBP, 2016.
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/1, pp. 111-118 (http://hdl.handle.net/2078.1/189853).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/2, pp. 283-287 (http://hdl.handle.net/2078.1/189854).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/3, pp. 425-432 (http://hdl.handle.net/2078.1/190084).
 • Bleux Sophie, Wauters Kris, Vermoeden bevoegdheid Raad van State inzake gunningsbeslissing, Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/3, pp. 421-422 (http://hdl.handle.net/2078.1/189937).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/4, pp. 529-540 (http://hdl.handle.net/2078.1/189855).
 • Bleux Sophie, Wauters Kris, « Onregelmatig gehandtekende offerte : ambtshalve exceptie van onontvankelijkheid, opmerkingen bij RvS 24 mei 2016, nr. 234.821, NV Taxi Hendriks », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2016/4, pp. 523-526 (http://hdl.handle.net/2078.1/191042).
 • Wauters Kris, Groot Nikee, « Inbesteden en publiek-publieke samenwerking : verschillende invalshoeken op grond van het Nederlandse recht », Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2016/6, pp. 501-516 (http://hdl.handle.net/2078.1/189807).
2015
 • Wauters Kris, Cooperative agreements between public authorities – The influence of CJEU case law on national legal systems, coll. Ius commune europaeum, Intersentia, 2015, 253 pp.
 • Wauters Kris, Thibaut Eric (eds), L’intérêt dans le contentieux des marchés publics/Het belang in geschillen inzake overheidsopdrachten, coll. Dossiers Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -overeenkomsten, Bruxelles, Larcier, 2015, 184 pp.
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « Aperçu des contours de la recevabilité du recours contre le refus implicite d’attribuer le marché au requérant », in Wauters Kris, Thibaut Eric (eds), L’intérêt dans le contentieux des marchés publics/Het belang in geschillen inzake overheidsopdrachten, coll. Dossiers Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -overeenkomsten, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 149-176 (http://hdl.handle.net/2078.1/190272).
 • Wauters Kris, « Artikels 11 tem 23 en 25 tem 27 Wet van 17 juni 2013 », in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 17 juni 2013, Bruxelles, Politeia, 2015.
 • Wauters Kris, Percy Aurore, « De Raad van State als EU-rechter », in Cariat Nicolas, Nowak Janek T. (dir.), Le droit de l’Union européenne et le juge belge/Het recht van de Europese Unie en de Belgische rechter, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 223-251.
 • Wauters Kris, Vanwinsen Ann-Sophie, Domeingoederen – Welke contractuele rechten ?, in Ackaert Johan, De Becker Alexander, Foubert Petra, Torfs Nan, Vanheusden Bernard, Verbist Stijn (eds), Liber amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, pp. 337-355.
 • Wauters Kris, Vanwinsen Ann-Sophie, « Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2014 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2014 en matière de marchés publics », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2014-2015, Bruxelles, EBP, 2015, pp. 83-101.
 • Wauters Kris, Ghysels Jan, « Le principe de proportionnalité et l’attribution de contrats publics », in Born Charles-Hubert, Jongen François (coord.), D’urbanisme et d’environnement – Liber Amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 1107-1120 (http://hdl.handle.net/2078.1/166260).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Europees Unierecht inzake de gunning van overheidsopdrachten en overheidsovereenkomsten (1 Januari-31 december 2014) », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2015/3-4, pp. 325-342 (http://hdl.handle.net/2078.1/190485).
 • Wauters Kris, « Fout bij de gunning van een overheidsopdracht en herstel bij equivalent », L’entreprise et le droit, 2015/4, pp. 329-352.
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2015/1, pp. 79-86 (http://hdl.handle.net/2078.1/189847).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2015/2, pp. 219-222 (http://hdl.handle.net/2078.1/189848).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2015/3-4, pp. 359-362 (http://hdl.handle.net/2078.1/189850).
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « L’annulation des concessions domaniales », Jurim Pratique : revue pratique de l’immobilier, 2015/3, pp. 175-222 (http://hdl.handle.net/2078.1/189812).
 • Renders David, Wauters Kris, « Personnes morales de droit public acteurs en médiation », in Etats généraux de la médiation (Université catholique de Louvain, 15/10/2015).
2014
 • Wauters Kris (éd.), Contrats publics, coll. Recyclage en droit, Limal, Anthemis, 2014, 198 pp.
 • Delvaux Bram, Vanheusden Bernard, Wauters Kris (éd.), Invloed van het EU-recht op het Belgische bestuursrecht, Bruges, die Keure, 2014, 331 pp.
 • Wauters Kris, Zakboekje overheidsopdrachten 2014, Gent, Larcier, 2014 (http://hdl.handle.net/2078.1/191054)
 • Ghysels Jan, Wauters Kris, Bleux Sophie, Vanwinsen Ann-Sophie, « Administratief toezicht », in Vannerom Johan (ed.), Vastgoedrecht en de Kerk – Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, pp. 57-80.
 • Ghysels Jan, Wauters Kris, Bleux Sophie, « Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfinanciering en susidiëring », in Vannerom Johan (ed.), Vastgoedrecht en de Kerk– Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, pp. 243-298.
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « Illégalité de l’acte détachable : quels sont les effets une fois le contrat conclu ? », in Le temps et le droit. Hommage au Professeur Closset-Marchal, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 607 et s.
 • Wauters Kris, Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2013 inzake overheidsopdrachten, in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2013-2014, Bruxelles, EBP, 2014.
 • Wauters Kris, Overheidsovereenkomsten in België onder invloed van het Europees Unierecht, in Delvaux Bram, Vanheusden Bernard, Wauters Kris (eds), Invloed van het EU-recht op het Belgisch bestuursrecht, Bruges, die Keure, 2014, pp. 1-4.
 • Wauters Kris, « Partie IV. Le cahier des charges », in Nihoul Pierre, Willemart Elisabeth, Wauters Kris, Marchés publics pour débutants, la Charte, 2014, pp. 102-114 (http://hdl.handle.net/2078.1/190258)
 • Wauters Kris, « Partie VI. Contenu, régularité et dépôt de l’offre », in Nihoul Pierre, Willemart Elisabeth, Wauters Kris, Marchés publics pour débutants, la Charte, 2014, pp. 134-146 (http://hdl.handle.net/2078.1/190259)
 • Wauters Kris, Partie X. Exécution, in Nihoul Pierre, Willemart Elisabeth, Wauters Kris, Marchés publics pour débutants, la Charte, 2014, pp. 194-220 (http://hdl.handle.net/2078.1/190260)
 • Wauters Kris, « Public procurement Review Bodies (including Antifraud Measures) », in Trybus Martin, Caranta Roberto, ‎Edelstam Gunilla (eds), EU Public Contract Law – Public Procurement and Beyond, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 341-362.
 • Wauters Kris, Vanwinsen Ann-Sophie, « Wilsautonomie en overheidsovereenkomsten », in Goossens Bart, Loix Yves, Sebreghts Floris (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber amicorum Hugo Sebreghts, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, pp. 491 et s.
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2014/1, pp. 47-59 (http://hdl.handle.net/2078.1/189712)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2014/2, pp. 171-174 (http://hdl.handle.net/2078.1/189777)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2014/3, pp. 291-299 (http://hdl.handle.net/2078.1/189783)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Europees Unierecht inzake de gunning van overheidsopdrachten en overheidsovereenkomsten (1 januari 2013-31 december 2013) », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2014/3, pp. 267-288 (http://hdl.handle.net/2078.1/189778).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2014/4, pp. 527-532 (http://hdl.handle.net/2078.1/189721)
2013
 • Wauters Kris, Pijcke Gautier, « Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten », in Dujardin Jean, Somers Wim (eds), Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, die Keure, 2013, pp. 157 et s.
 • Wauters Kris, « Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2012 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2012 en matière de marchés publics », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2012-2013, Bruxelles, EBP, 2013.
 • Wauters Kris, « Overheidsopdrachten », in Dujardin Jean, Somers Wim (eds), Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, die Keure, 2013, 223 et s.
 • Wauters Kris, Khayli Mehdy Abbas, « Quand la frontière entre le contrat et le règlement se trouble », in Van den Haute Erik (ed.), Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 517-536.
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2013/1, p. 69-77 (http://hdl.handle.net/2078.1/129248).
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « La concession de service public sous l’empire du droit européen. Note d’observations sous arrêt d’annulation du C.E., n° 212.886 du 2 mai 2011, s.a. La Renaissance c/ La Ville de Namur », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2013/1, pp. 49-57 (http://hdl.handle.net/2078.1/129246).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2013/2, pp. 183-186 (http://hdl.handle.net/2078.1/139277).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2013/3, pp. 429-438 (http://hdl.handle.net/2078.1/139278).
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2013/4, pp. 551-554 (http://hdl.handle.net/2078.1/189706)
2012
 • Palmans Robert, Wauters Kris, Ghysels Jan (eds), Grondverwerving en onteigening door lokale besturen, Intersentia, 2012, 248 pp. (http://hdl.handle.net/2078/120636).
 • Moonen Wouter, Wauters Kris, « Articles 46, 48, 49 et 50 de la Loi du 15 juin 2006 », in Van Garsse Steven (éd.), Commentaire article par article de la (nouvelle) Législation des marchés publics – Loi du 15 juin 2006, Politeia, Bruxelles, 2012 (http://hdl.handle.net/2078/120642).
 • Moonen Wouter, Wauters Kris, « Artikels 46, 48, 49 en 50 Wet van 15 juni 2006 », in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 15 juni 2006, Politeia, Bruxelles, 2012 (http://hdl.handle.net/2078.1/190535).
 • Wauters Kris, Moonen Wouter, « Titel III – Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten » [in « Titel III van de wet van 15 juni 2006, BS 15 februari 2007 »], in Van Garsse Steven (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten – Wet van 15 juni 2006, Bruxelles, Politeia, 2012 (http://hdl.handle.net/2078.1/190534)
 • Wauters Kris, Khayli Mehdy Abbas, « Concessie van diensten : een begrip in evalutie binnen het Europees Unierecht », in Boes Marc, Ghysels Jan, Lindemans Dirk, Palmans Robert (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht – Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2012, pp. 349-367.
 • Wauters Kris, « Contractualisation et régulation : quelques avancées des vingt dernières années », in Andersen Robert (dir.), Le droit public en Belgique : Vingt ans après, coll. European Public Law Series/Bibliothèque de Droit Public Européen, Esperia Publications Ltd, London, 2012.
 • Wauters Kris, Can Elif, « De overeenkomst bij minnelijke verwerving », in Palmans Robert, Ghysels Jan, Wauters Kris (eds), Grondverwerving en onteigening door lokale besturen, 2012, pp. 179-213.
 • Wauters Kris, « Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake overheidsopdrachten – Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice 2011 en matière de marchés publics », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2011-2012, Bruxelles, EBP, 2012.
 • Wauters Kris, « Toegangsrecht en kwalitatieve selectie (art. 58 tem 79 KB 15 juli 2011, BS 09.08.2011) », in De Caster Marc, Eeckhout Ann, Geerts Johan, Honnay Jochen, Judo Frank, Laenen Gitte, Logie Sofie, Taelemans Stéphanie, Van Geeteruyen Steven, Wauters Kris, Overheidsopdrachten : het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht, Collectie Publiekrecht (CPR), Vanden Broele, 2012, pp. 21-52.
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/1, pp. 107-113 (http://hdl.handle.net/2078.1/139279)
 • Wauters Kris, « Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake overheidsopdrachten en andere overheidsovereenkomsten », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/2, pp. 189-200. (http://hdl.handle.net/2078/120638)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/2, pp. 239-244 (http://hdl.handle.net/2078.1/139280)
 • Wauters Kris, « Inleiding » [in « De problematiek van de regelmatigheid van offertes bij de gunning van een overheidsopdracht »], Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/3, pp. 309-311. (http://hdl.handle.net/2078/120647)
 • Wauters Kris, « Epiloog » [in « De problematiek van de regelmatigheid van offertes bij de gunning van een overheidsopdracht »], Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/3, pp. 391-393. (http://hdl.handle.net/2078/120648)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/3, pp. 397-400 (http://hdl.handle.net/2078.1/139395)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2012/4, pp. 619-620 (http://hdl.handle.net/2078.1/129244)
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « La distinction droit privé-droit public et les marchés publics », Annales de Droit de Louvain, 2012/2, pp. 149-175. (http://hdl.handle.net/2078/120641)
 • Wauters Kris, Cambier Thomas, « Le droit d’accès aux marchés publics et la sélection qualitative », Chroniques de Droit Public, 2012/3, pp. 387-405. (http://hdl.handle.net/2078/120650)
2011
 • Wauters Kris, Fondements du droit, coll. Mon Code, Gent, Knops Publishing, 2011, 922 pp.
 • Wauters Kris, Van Bael Iris, « Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2010 inzake overheidsopdrachten », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2010-2011, Bruxelles, EBP, 2011, pp. 61-106.
 • Wauters Kris, Man Kamain, « Samenwerking tussen overheden en de wetgeving overheidsopdrachten : ziekenhuizen en universiteiten », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2010-2011, Bruxelles, EBP, 2011, pp. 399-425.
 • Wauters Kris, « Zin of onzin van een leer van het administratief contract in België ? », in D’Hooghe David, Deketelaere Kurt, Draye Anne Mie (eds), Liber amicorum Marc Boes, Bruges, die Keure, 2011, pp. 589-606 (http://hdl.handle.net/2078/120645)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/1, pp. 103-108 (http://hdl.handle.net/2078.1/190045)
 • Wauters Kris, « La complexification du droit des contrats et marchés publics », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/2, pp. 147-150 (http://hdl.handle.net/2078.1/190494)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/2, pp. 197-201 (http://hdl.handle.net/2078.1/189888)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence Cour constitutionnelle », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/2, pp. 203-205 (http://hdl.handle.net/2078.1/189889)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/3, pp. 323-326 (http://hdl.handle.net/2078.1/189891)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence Cour constitutionnelle », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/3, pp. 327-328 (http://hdl.handle.net/2078.1/189893)
 • Durviaux Ann Lawrence, Wauters Kris, « Jurisprudence communautaire », Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2011/4, pp. 461-471 (http://hdl.handle.net/2078.1/189765)
2010
 • Renders David, Wauters Kris (éds), Actualités du droit des marchés publics/Actualia overheidsopdrachten, Bruxelles, Larcier, 2010, 274 pp.
 • Wauters Kris (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar – Diversiteit in eenheid, De Boeck, Bruxelles, 2010, 344 pp. (http://hdl.handle.net/2078/120618)
 • Wauters Kris, « Samenwerking tussen overheden : Europeesrechtelijke invloeden ? », in Wauters Kris (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar – Diversiteit in eenheid, Larcier, Bruxelles, 2010, pp. 281-293 (http://hdl.handle.net/2078.1/190288)
 • Wauters Kris, « Conclusions », in Renders David, Wauters Kris (coord.), Actualités du droit des marchés publics/Actualia overheidsopdrachten, Bruxelles Larcier, 2010, pp. 271-274.
 • Wauters Kris, Van Bael Iris, « Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2009 inzake overheidsopdrachten », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2009-2010, Bruxelles, EBP, 2010.
 • Wauters Kris, « L’autorité publique et l’avocat : conflits ou convergences d’intérêts », in Jacubowitz Emmanuel, Marchandise Thierry, Schaffner Philippe, Wauters Kris, Conflits d’intérêts, politique, magistrature et barreau, 2010, pp. 49 et s.
 • Wauters Kris, « Overheidsovereenkomsten. Algemeen belang en vrije markt », in Judo Frank (ed.), Voorafname op vriendschap Dirk Lindemans, Brugge, die Keure, 2010, pp. 41 et s. (http://hdl.handle.net/2078/120627)
 • Wauters Kris, Man Kamain, « De wijzigingen van overheidsopdrachten en andere overheidsovereenkomsten : een Europees sausje ? », Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 2010/2, pp. 142-158 (http://hdl.handle.net/2078/120628)
2009
 • Wauters Kris, In-House provision and the case law of the European Court of Justice, International Congres on public procurement 2009 (Universiteit van Nottingham).
 • Wauters Kris, Rechtsbescherming en overheidsovereenkomsten – De preventieve en jurisdictionele rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten in Nederland, Frankrijk en België en de mogelijke invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie, coll. IUS Commune Europaeum, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2009, 394 pp.
 • Wauters Kris, Van Bael Iris, « Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2008 inzake overheidsopdrachten », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overeidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2008-2009, Bruxelles, EBP, 2009, pp. 45-76 (http://hdl.handle.net/2078/120611)
 • Wauters Kris, Loncke Elsbeth, « Overheids-opdrachten : what’s in a name ? », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2008-2009, Bruxelles, EBP, 2009, pp. 533-557.
 • Wauters Kris, Can Elif, « De “in house”-rechtspraak van het Hof van Justitie en het recht op zelfbestuur van gemeenten, noot onder Hof van Justitie (3e k.), 13 november 2008, arrest C-324/07, NV C. t/ Gemeente Ukkel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Intercommunale maatschappij voor teledistributie B. », Rechtskundig weekblad, 2009/6, pp. 233-236 (http://hdl.handle.net/2078/120616)
 • Wauters Kris, Loncke Elsbeth, « Uitsluitingsgronden zijn limitatief, uitsluitingsmaatregelen niet. Noot onder Hof van Justitie, nr. C-213/07, 16 december 2008 », Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 2009/4, pp. 747-763 (http://hdl.handle.net/2078.1/190321)
2008
 • Wauters Kris (ed.), Het administratief beroep, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2008, 300 pp.
 • Wauters Kris, Ghysels Jan, Anthierens Jochen, Overheidsopdrachten – Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, Larcier, Bruxelles, 2008, 188 pp.
 • Wauters Kris, Loncke Elsbeth, « Het administratief beroep : algemeen kader », in Wauters Kris (ed.), Het administratief beroep, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2008, pp. 251 et s. (http://hdl.handle.net/2078/120609)
 • Wauters Kris, « In house : tussen hamer en aambeeld », in De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des marchés publics 2007-2008, Bruxelles, EBP, 2008.
 • Wauters Kris, Loncke Elsbeth, « De bijzondere regeling inzake registratierechten bij de overdracht of aanwijzing van onroerende goederen gelegen in een “Brownfield” », Nieuw notarieel kwartaaltijdschrift, 2008/3, pp. 73-77 (http://hdl.handle.net/2078/120605)
 • Wauters Kris, Ghysels Jan, « De transparantieplicht bij de gunning van overheidsovereenkomsten in de rechtspraak van het Hof van Justitie met rechtsvergelijkende annotaties », Rechtskundig weekblad, 2008/10, pp. 386-401 (http://hdl.handle.net/2078/120603)
 • Wauters Kris, Schobben R.J.P., « Ruimtelijke ordening op grensoverschrijdend niveau, noot onder Rechtbank Maastricht, 11 maart 2008 », Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, 2008, p. 229-238 (http://hdl.handle.net/2078/120604)
2007
 • Wauters Kris, « Herstelvordering en herstelmaatregelen. Ruimtelijk ordenen onder dwang », Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 2007/1, pp. 1-64 (http://hdl.handle.net/2078.1/189816)
2005
 • Wauters Kris, Flamey Peter, Overheidsopdrachten. Overzicht van rechtspraak Raad van State 1997-2005, Collectie Publiekrecht (CPR), Brugge, Vanden Broele, 2005.
2004
 • Flamey Peter, Wauters Kris, Ghysels Jan, Wetboek Overheidsopdrachten, Vanden Broele, 2004, 747 pp.
2003
 • Wauters Kris, Flamey Peter, Ghysels Jan, Bekendmakings-, selectie- en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten (deel 3), Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 2003/1, pp. 64-92.
2001
 • Wauters Kris, Flamey Peter, Ghysels Jan, AJT-pocketwetboek overheidsopdrachten : wet overheidsopdrachten en uitvoeringsbesluiten, Gent, Mys & Breesch, 2001.
2000
 • Wauters Kris, Flamey Peter, Ghysels Jan, Bekendmakings-, selectie- en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten (deel 2), Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 2000, pp. 456-486 (http://hdl.handle.net/2078/120473)
1999
 • Wauters Kris, Ghysels Jan, « Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers », in Janvier Ria, van Looveren Annemie, Van Regenmortel Anne, Vervliet Valérie (eds), Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, coll. Recht en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 1999.
 • Wauters Kris, Flamey Peter, « Le partenariat public-privé et les marchés publics. La situation belge dans le contexte européen », Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 1999/1, pp. 62-73.
 • Wauters Kris, Flamey Peter, « De interpretatieve mededeling in ontwerp 1999/C94/04 (Publicatieblad E.G., 7 april 1999) : een eerste aanzet voor een nieuw wettelijk kader inzake publieke private samenwerking », Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 1999, pp. 427-428.
 • Flamey Peter, Wauters Kris, « De verjaring van rechtsvorderingen inzake overheidsopdrachten. Enkele beschouwingen bij het arrest van het Arbitragehof van 17 december 1997 », Rechtskundig weekblad, 1999/2, pp. 33-43 (http://hdl.handle.net/2078/120471)
1998
 • Wauters Kris, Flamey Peter, Ghysels Jan, Bekendmakings-, selectie- en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten (deel 1), Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken, 1998/1, pp. 22-36.

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020