Nos avocats

Domaines d'activité


Expertise
Nous constatons que vous utilisez un ancien navigateur

Les navigateurs anciens peuvent présenter des risques pour la sécurité de votre ordinateur. Pour profiter au mieux de notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs ci-dessous.

Jasmine MALEKZADEM Jasmine MALEKZADEM
Jasmine MALEKZADEM

 • Collaboratrice
Tel. +32 9 240 77 20
Email prendre contact

Expertise


Présentation


Jasmine Malekzadem a obtenu une licence en droit à la KU Leuven en 2009.

Jasmine est inscrite au Barreau de Bruxelles depuis 2010 (Eubelius) et a depuis lors développé une large expertise en droit immobilier, droit des contrats, droit des sociétés et en litiges au sens large. Elle a rejoint Janson en 2019.

Langues : néerlandais, anglais

Curriculum


Expérience professionnelle

 • 2019 - ... : Senior Associate - Janson
 • 2018 - 2019 : Senior Associate - Bienstman-Decloedt
 • 2015 - 2018 : Associate - Lydian
 • 2014 - 2015 : Associate - Stibbe
 • 2010 - 2014 : Associate - Eubelius

Fonctions académiques

 • 2015 - ... : Collaboratrice scientifique bénévole, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht
 • 2015 - 2018 : Assistante au département droit économique, UGent, Instituut Financieel Recht
 • 2009 - 2014 : Assistante mi-temps, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht

Autres mandats

 • 2019 - ... : Membre du Beroepscommissie Beroepsopleiding, Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Formation

 • 2010 : Master après Master en Droit des sociétés, HUB
 • 2009 : Master en Droit, KU Leuven

Publications


Livres et contributions 

 • Security Rights in Intellectual Property (Belgian report), Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, vol. 45), Springer, 2020, 119-146 (met M.E. Storme)
 • Intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva in N. Appermont en U. Cerulus (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde, Brugge, die Keure, 2017, 148-157
 • De uitwinning van pandrechten na de hervorming in M.E. Storme (ed.),Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 157-177
 • Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten na de Pandwet in M.E. Storme (ed.), Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 321-336
 • Zakenrecht en zakelijke zekerheden in D. Bruloot en B. DE Groote (eds.),Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 167-214
 • Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht, in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Contractuele clausules – Huur, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155-182
 • Commentaar bij artikel 17 WCO in M. Van Meenen en I. Verougstraete (red.),Wet en Duiding – Insolventie, deel 7, Brussel, Larcier, 2014, 638 p.
 • Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten in M.E. Storme (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht (2012-13), Brugge, die Keure, 2012, 69-93

Articles de revues 

 • Inleiding tot hervorming van het goederenrecht, met M. Sleutjes, T. Vred. 2021, 9-25
 • Het nieuwe retentierecht, NjW 2017, 250-258
 • Een extra puzzel in het spel van de curator en de lopende overeenkomsten,TBH 2016, wordt gepubliceerd in eerstvolgend nummer over insolventierecht, 846-854
 • Curator beëindigt een lopende opstalovereenkomst, NjW 2016, afl. 346, 578-580
 • De Pandwet uitgesteld, RW 2014-15, 722
 • Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, met L. De Keyser, T. Delwiche en J.-J. Ackaert, TRV 2013, 740-777
 • Kanttekening bij informatieverplichtingen inzake stedenbouw in de onderhandse akte, met A. Vandaele, TROS 2013, 38-43
 • Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning, RW 2009-10, 1498-1506

E-zines 

Conférences 

 

 

Contact

Bruxelles : + 32 2 675 30 30
Gand : +32 9 240 77 20
Mons : +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021