Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Dominique BLOMMAERT* Dominique BLOMMAERT*
Dominique BLOMMAERT*

 • Vennoot
* SC Janson Baugniet CV

Tel. +32 2 675 30 30
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Dominique Blommaert heeft in 1994 Janson vervoegd en is vennoot bij Janson sedert 1998. Hij behaalde aan de KUL het diploma van licentiaat in de moderne geschiedenis (1987) en van licentiaat in de rechten (1988). Hij vervolgde zijn studies aan de ULB en behaalde er een postuniversitair diploma economisch recht (1989). Hij is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Financieel Recht van de Gentse universiteit sedert 1990.

Dominique leidt het departement Bank & Financieel recht. Hij is gespecialiseerd in het kredietrecht, waaronder ook het consumentenrecht, hypothecair krediet en alle vormen van gereglementeerd krediet. Hij is een bekend auteur in het aansprakelijkheidsrecht van kredietinstellingen. Hij adviseert zijn klanten over de wettelijke aspecten verbonden aan de creatie van nieuwe bank- en financiële producten en staat ze bij op gebied van het vermogensbeheer, roerend en onroerend goed, financiële structuren (vaak verbonden aan andere waarborgen) en de contractuele aspecten die daar betrekking op hebben. Zijn departement publiceert geregeld artikelen over deze onderwerpen en veel advocaten spreken regelmatig voor een gespecialiseerd publiek op wetenschappelijke congressen. 

Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de behandeling van geschillen in bank- en financieel recht en vertegenwoordigde reeds diverse financiële instellingen. Hij heeft tevens een ruime ervaring in vennootschapsrechtelijke (inclusief insolvency) geschillen. Dominique treedt eveneens op in het kader van arbitrageprocedures (als advocaat of arbiter).

Referenties

 • Drie van de vier grootste Belgische banken behoren tot zijn cliënteel, evenals een aanzienlijk aantal Belgische kredietinstellingen
 • Adviseur van diverse grote internationale banken of financiële groepen in het kader van hun bank- en kredietactiviteiten in België
 • Raadsman van ex-CEO van Fortis op het moment van de ineenstorting van de bank. Succesvolle procedure tegen de financiële toezichthouder. Verschillende procedures tegen ex-aandeelhouders van Fortis lopen nog steeds
 • Vertegenwoordiger van Belfius Bank in haar verdediging tegen een collectieve vordering van Arco-aandeelhouders
 • Raadsman van de doelvennootschappen in een onderdeel van een grotere procedure tussen Perrigo Holding en de voormalige aandeelhouders van de doelvennootschap
 • Succesvolle interventie namens een hypotheekverstrekker bij de uitgifte van financiële instrumenten met een "investeringshypotheek" (de Spaarselect class action). De producten werden samen met de verzekeringsproducten aan de beleggers aangeboden

Aanbevelingen

 • Dominique Blommaert is 'an excellent and experienced litigator'. He is 'very pragmatic and able to come to amicable solutions'  - The Legal 500 EMEA 2021
 • Dominique Blommaert frequently handles financial litigation and class actions, acting for banks, stockbrokers and healthcare companies. Blommaert also assists clients with liquidation procedures and shareholder disputes Chambers Europe 2021
 • Dominique Blommaert is one of the most agile litigators on the market, who is well respected by the courts and very pragmatic - The Legal 500 EMEA 2020
 • He is a "top lawyer" who "combines thorough knowledge and insight with a strong personality" The Legal 500 EMEA 2020
 • "Very good and strategic approach to conducting court cases"; he "listens very carefully to what the clients want and what their goals are." His practice has a strong focus on banking litigation, representing numerous banks and directors in class actions and contentious insolvency cases Chambers Europe 2020
 • Dominique Blommaert of Janson focuses particularly on financial sector disputes, recently representing the former CEO of Fortis Holding in a case surrounding the collapse of the bank. Sources say: "He really has an aura about him in the courtroom," adding: "He is extremely hard-working and highly motivated; you feel that he takes the case on personally." Chambers Global 2019
 • Dominique Blommaert specialises in banking litigation and is noted for his work in the financial services market. He also handles disputes arising from public takeovers. One client highlights his "excellent customer focus" and adds that he is "a trustworthy adviser across the board." Chambers and Partners

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum


Werkervaring

 • 01/1998 - ...: Vennoot - Janson
 • 08/1994 - 12/1997: Advocaat medewerker - Janson
 • 1990: Advocaat - Frère Cholmely Bisschof (nu Eversheds)
 • 1988 - 1994: Advocaat en medewerker Universiteit Gent

Academische functies en andere mandaten

 • 10/2020 - ...: Gastdocent Bank- en Financieel recht, Universiteit Gent
 • Wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Financieel Recht, Rechtsfaculteit, Universiteit Gent 
 • Lid van de redactiecomités DA/OR en RAGB
 • Lid van de redactiecomités van Traité pratique de droit commercial en Wet en Duiding - Economisch Recht - Bank en Zekerheden
 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel (2003 - 2006)

Opleiding

 • 1987 - 1989: Speciale lic. in Economisch recht, Université Libre de Bruxelles
 • 1983 - 1988: Lic. Juris, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1981 - 1987: Lic. in de moderne geschiedenis, Katholieke Universiteit Leuven

Publicaties


Boeken en bijdragen

 • ‘Pay and Borrow as you go mobile’. Het juridische kader inzake m-payments & - credit, in M-Commerce (J. Vannerom ed.), Antwerpen, Intersentia, 2017, 103 – 148 (met J.Vannerom)
 • Le champ d’application du crédit hypothécaire, in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Brussel, Larcier, 2017, 55 e.v. (met P. Algrain)
 • Le champ d’application des différentes réglementations, in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E.,  CUP, 170, Brussel, Larcier, 2016, 10 e.v. (met P. Algrain)
 • Le crédit en droit commun et le crédit réglementé, in Traité Pratique de Droit commercial, Tome 5, Kluwer 2016, 339-686
 • Le droit du crédit – La loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME, in Les petites et moyennes entreprises dans le droit des affairesSéminaire organisé à Liège le 27 octobre 2016, Bruxelles, Bruylant, Collection Commission Royale Droit et Vie des Affaires. Faculté de droit de Liège, 12, 2016, 39-86 (met C. Alter)
 • De relatie schuldeiser – borg, in “Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten” (I. Van Den Bosch ed.), Larcier, 2015, 147 e.v. (met J. Benoot)
 • De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, in “Bibliotheek handelsrecht. Bank- en insolventierecht,” Larcier, 2015, 267 p.
 • Vastgoedfinanciering. Over de klassieke kredietovereenkomst naar kant-en-klaar maatwerk bij de onroerende leasing, in “Vastgoedrecht en de Kerk” (J. Vannerom ed.), Antwerpen, Intersentia, 2014, 299-318. (met J. Vannerom)
 • La responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Principes généraux et premier commentaire de la loi relative au financement des P.M.E. in X. (eds.) Les responsabilités en matière commerciale. Actualités et perspectives, ed. du Jeune Barreau de Liège, Anthemis, 2014, 33-90 (met C. Alter)
 • De geldlening op interest en de niet-wederopneembare kredietopening : verwant of toch verschillend ? Mijmeringen bij het standpunt van het Grondwettelijk Hof, in “Liber amicorum François Glansdorff en Pierre Legros, Brussel, Bruylant, 2013, 69 (met Johan Vannerom)
 • De aansprakelijkheid bij krediettoekenning van de kredietgever en de kredietbemiddelaar na de wet van 13 juni 2010, in “Financiële regulering in de kering”, M. Tison, R. Steennot, H. Dewulf, C. Vanderelst en E. Wymeersch (eds), Intersentia, Antwerpen – Cambridge, 2012, 63 – 97 (met F. Bonnarens)
 • Reclame in de wet Consumentenkrediet en de Wet Hypothecair Krediet, cahiers AEDBF/EVBFR – Belgium, R. Steennot en P.A  André-Dumont (eds), Limal – Antwerpen, 2012, 61-96
 • Invordering tegen particulieren en consumenten-beschermende wetgeving, in “Invordering tegen particulieren”, Balie Brussel VIA-NOAB (ed.), Brussel, 2012, 121-174 (met Freya Bonnarens)
 • De Wet Consumentenkrediet: Meer dan alleen maar een wetgeving voor de kredietinstellingen en de consument, in “De onderneming en haar klanten… tot B and to C. Nieuwe uitdagingen en oplossingen”, (IJE – IBJ eds.), Brussel, 2011, 25 e.v.
 • De wederbeleggingsvergoeding inzake hypothecair krediet, in « Hypothecair Krediet » (E. Terryn ed.), Brugge, Die Keure, 2010, 501 ev.
 • Rechterlijke controle op administratieve beslissingen in de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, in « Jaarboek Kredietrecht 2007 », Charleroi, 2008, 140
 • De betaalkaart “einde maand” is een kredietkaart, in « Jaarboek Kredietrecht 2007 », Charleroi, 2008, 17
 • Privaat bankrecht: gedragsnormen naar gemeen recht versus bijzondere wetgeving – variaties op een thema, in “Liber Amicorum E. Wymeersch”, Intersentia, 2008, 45-58
 • Consumentenkrediet met het oog op speculatieve verrichtingen, in « Jaarboek Kredietrecht 2006 », Charleroi, 2007, 63
 • Agrément et inscription, pouvoir de contrôle de l'administration, sanctions et recours, in « Handboek consumentenkrediet », (E. Terryn ed.), Die Keure, 2007, 415-448 (met B. van Houte)
 • Kredietbemiddeling, in "Handboek consumentenkrediet" (E. Terryn ed.), Die Keure, 2007, 395-414
 • Het consumentenkrediet anno 2005 : Nieuwe wetgeving - nieuwe knelpunten, in « Tendensen in het economisch recht (K. Byttebier, E. De Batselier en R. Feltkamp eds.), Maklu 2006, 201-226 (met F. Bonnarens)
 • De schuldsaldoverzekering bij een consumentenkrediet na de wet van 24 maart 2003: kan dit nog verplicht worden ?, Noot onder Vred. Waregem 2 december 2003, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve schuldenregeling 2003, Charleroi, 2004, 58
 • La responsabilité du prêteur et de l'intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003 sur le crédit à la consommation, in « Actualités du droit du crédit à la consommation », Brussel, 2004, 101-119
 • De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht, in "Financieel recht op zoek naar evenwicht", Intersentia, 2003, 85
 • De aansprakelijkheid van de bankier - kredietverlener herbezocht, in Liber Amicorum Y. Merchiers, Die Keure, 2001, 353
 • Patronaatsverklaringen, in "Grondige studies voorrechten, hypotheken en andere zekerheden", Antwerpen, Kluwer, 1996, 76 p.
 • De aansprakelijkheid van de kredietinstelling - kredietverlener : recente trends, in Financieel recht tussen oud en nieuw, E. Wymeersch (ed.), 1996, 688-728
 • Enkele knelpunten in het consumentenkrediet, in Handels- Economisch en Financieel Recht, Storme, M., Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), pag. 367. Lezing 21° Postuniversitaire Cyclus W. Delva, 18 november 1994 en 17 februari 1995 (met F. Nichels)
 • Artikelsgewijze commentaar op de Wet van 12 juni 1991 houdende consumentenkrediet, in OHER, Antwerpen, Kluwer, 1993, eds Wymeersch, E., Swennen, H., Stuyck, J., en Tyteca, J. en actualisatie in 2000

Tijdschrift artikelen

 • Le crédit lié : une suite sans fin ..., T.B.H., 2020, 1032-1041 (met P. Algrain)
 • De beoordeling van de solvabiliteit van de consument bij krediettoekenning op basis van de Guidelines over de kredietwaardigheidsbeoordeling: welk impact op de praktijk?, Bank- en Financieel Recht, 2019/4, 318-339 (met P. Algrain)
 • De vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten: it’s all about perspective (met J. Benoot), RABG, 2019, afl. 5, 414
 • De draagwijdte van de uitvoerbare kracht van een notariële kredietopening, DAOR, 2018/4, 114
 • Collection Commission Royale Droit et Vie des Affaires. Faculté de droit de Liège, 12, 2016, 39-86 (met C. Alter)
 • Kroniek gereglementeerd kredietrecht 2010 – 2016, Bank- en Financieel Recht, 2016, 96-114
 • Krediettoekenning en zekerheden : een bewegend evenwicht, RABG, 2014, 1108
 • Les ouvertures de crédit, Bank- en Financiewezen, 2012, 372-379 (met Z. Pletinckx)
 • De bewaartermijn van bankdocumenten, DAOR, 2011, nr. 98, 319-324
 • L’appréciation de l’opportunité du crédit, DCCR, 2009, 76 (met Z. Pletinckx)
 • Over de aansprakelijkheid van de kredietverlener ten aanzien van zijn contractant, RABG, 2007, 502
 • Kroniek van het consumentenkrediet 2000-2005, T.B.H., 2006, 587-619 (met F. Nichels)
 • Le secret bancaire en Belgique (met Olivier POELMANS), Gazette du Palais, 8-9 juni 2005, 16-19
 • Het foutcriterium inzake overeenkomsten van vermogensbeheer, RABG, 2005, 304
 • Droit bancaire des Etats membres : jurisprudence belge et Luxembourgeoise, Gazette du Palais, 30 juin 2004 - 1 juillet 2004, 23-29
 • Chronique de jurisprudence en droit bancaire, DAOR, 2004, Deel 66, 1-139 (in co - auteurschap met O. Poelmans)
 • Over krediettoekenning, aansprakelijkheid en borgen, DAOR/65, 84
 • De minnelijke invordering van schulden, RABG, 2003, 377
 • Moeten de kosten van een schuldsaldoverzekering nu in het J.K.P. worden opgenomen ?, RABG, 2003, 33
 • Kroniek van het consumentenkrediet (1995 - 1998), T.B.H., 2000, 90 (met F. Nichels)
 • Schadebedingen bij ontbinding van kredietovereenkomsten : Einde van diversiteit in de rechtspraak, R.W., 1998-1999, 1493
 • Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening : Pleidooi voor tripolair realisme, T. Vred., 1999, 536
 • De tegenwerpelijkheid van bankvoorwaarden, A.J.T., 1998 -1999, 675
 • Belang van de strafrechtelijke bepalingen bij kredietverlening, in "Een strafrecht voor Bank- en beursverrichtingen" in T.B.H. - dossier nr. 4, 93
 • Les Forges de Clabecq en een a posteriori benadering van de aansprakelijkheid van de kredietverlener, DAOR, 1997, D1. 43, 80 e.v.
 • Overdracht van loon tot zekerheid en kredietverlening : eindelijk rechtszekerheid, (noot onder Cass. 10 februari 1997), A.J.T., 1996-1997, 458
 • De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in de kredietovereenkomst en de vereiste van het sturen van een ingebrekestelling per aangetekende post, T.B.H., 1997, 177 (met F. Nichels)
 • De materiële vergissing bij de berekening van maandelijks terug te betalen sommen inzake kredietovereenkomsten, noot onder Antwerpen, 13 maart 1995, A.J.T., 1995-1996, 580
 • Het beding van eigendomsvoorbehoud, het uitdrukkelijk ontbindend beding en de samenloop van schuldeisers, noot onder Gent, 10 november 1994, A.J.T., 1995-1996, 304-307
 • Kroniek van het consumentenkrediet, T.B.H., 1995, 916 e.v. (met F. Nichels)
 • De garantieregeling in de Wet Breyne (met Prof. E. Wymeersch en F. Nichels), R.W., 1994-1995, 181
 • De patronaatsverklaring. Een persoonlijke zekerheid met vele gezichten, DAOR, 1994, D1, 31, p. 71 - 92 (met Prof. A. Verbeke) Weergave van een uiteenzetting gehouden op 31 maart 1994 in I.T.O.A.U.
 • Het verweer van de derde, houder van een wissebrief : art. 17 in fine Wisselwet, art. 1382 BW en de aansprakelijkheid van de bankier - kredietverlener in het kader van het cedenten discontokrediet, T.B.H., 1993, 379
 • Het tijdstip waarop de wisselbrief de formele bestanddelen dient te bevatten, T.B.H., 1992, 130

Conferenties (recent)

 • Het gereglementeerd krediet en de aansprakelijkheid van tussenpersonen in de financiële sector, Webinar, OVB, Conferentie Jonge Balie Kortrijk - 19 mei 2020 
 • Kredietbemiddeling: juridische stand van zaken, NN Connect, Brussel - 6 februari 2020
 • Consumenten en hypothecaire kredieten. Hoe de laatste essentiële evoluties integreren?, IFE, Brussel - 5 december 2019
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021