Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
Alain d'IETEREN* Alain d'IETEREN*
Alain d'IETEREN*

  • Senior counsel
Tel. +32 2 675 30 30
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Alain d’Ieteren (°1946) is doctor in de rechten (1970) en behaalde een bijzonder licentiaatsdiploma economisch recht aan de ULB (1972). Hij is als advocaat begonnen in september 1970 bij de associatie Simont Gutt & Simont en vervoegde de associatie Janson in januari 1972. In januari 1979 werd hij er vennoot. 

Van 1968 tot 1980 was hij student-assistent en assistent van professor H. Bekaert (Rechtsfaculteit van de ULB). In die periode publiceerde hij geregeld in Belgische tijdschriften en ter gelegenheid van colloquia in het buitenland, meer bepaald inzake collectieve ontslagen, strafrechterlijke en burgerlijke aansprakelijkheid van managers, kredietverlening aan ondernemingen in moeilijkheden en aansprakelijkheid van de Beurscommissie. 

Zijn advocatenkantoor behandelt naast die zaken ook het arbeidsrecht, het handelsrecht in het algemeen, de handelspraktijken, het distributierecht en het recht van ondernemingen in moeilijkheden. Zelf oefent hij, onafhankelijk van zijn kantoor, bij de handelsrechtbank van Brussel de functie van curator uit en is hij vervangende rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Vanaf 1988 tot nu doceert hij aan het CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat-Geschiktheidscertificaat voor het beroep van advocaat), in het kader waarvan hij de cursus commerciële praktijk en meer bepaald het faillissementenrecht op zich neemt.

Hij is lid van de AIJA waar hij lid was van het Uitvoerend comité en van 1985 tot 1987 was hij voorzitter van de commissie Business Law.
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Nijvel: +32 67 21 79 95
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2020