Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Jasmine MALEKZADEM Jasmine MALEKZADEM
Jasmine MALEKZADEM

 • Medewerker
Tel. +32 9 240 77 20
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Jasmine Malekzadem behaalde in 2009 een diploma van Master in de Rechten aan de KU Leuven.

Jasmine is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2010 (Eubelius) en heeft sindsdien een brede expertise opgebouwd in het vastgoedrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en litiges in de ruime zin. Sinds 2019 is zij werkzaam bij Janson.

Talen: Nederlands, Engels

Curriculum


Werkervaring

 • 2019 - ...: Senior Associate - Janson
 • 2018 - 2019: Senior Associate - Bienstman-Decloedt
 • 2015 - 2018: Associate - Lydian
 • 2014 - 2015: Associate - Stibbe
 • 2010 - 2014: Associate - Eubelius

Academische functies

 • 2015 - ...: Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht
 • 2015 - 2018: Assistent aan de afdeling economisch recht met een onderzoek over "Intellectuele eigendomsrechten in het Belgisch zekerheden-, beslag- en insolventierecht", UGent, Instituut Financieel Recht
 • 2009 - 2014: Deeltijds praktijkassistent, KU Leuven, Instituut Handels- en Insolventierecht

Andere mandaten

 • 2019 - ...: Lid van de Beroepscommissie Beroepsopleiding, Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Opleiding

 • 2010: Master na Master in het Vennootschapsrecht, HUB
 • 2009: Master in de Rechten, KU Leuven

Publicaties


Boeken en bijdragen

 • Security Rights in Intellectual Property (Belgian report), Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, vol. 45), Springer, 2020, 119-146 (met M.E. Storme)
 • Intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva in N. Appermont en U. Cerulus (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde, Brugge, die Keure, 2017, 148-157
 • De uitwinning van pandrechten na de hervorming in M.E. Storme (ed.),Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 157-177
 • Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten na de Pandwet in M.E. Storme (ed.), Roerende zekerheden nade Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 321-336
 • Zakenrecht en zakelijke zekerheden in D. Bruloot en B. DE Groote (eds.),Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 167-214
 • Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht, in G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Contractuele clausules – Huur, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155-182
 • Commentaar bij artikel 17 WCO in M. Van Meenen en I. Verougstraete (red.),Wet en Duiding – Insolventie, deel 7, Brussel, Larcier, 2014, 638 p.
 • Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten in M.E. Storme (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht (2012-13), Brugge, die Keure, 2012, 69-93

Tijdschriftartikelen

 • Inleiding tot hervorming van het goederenrecht, met M. Sleutjes, T. Vred. 2021, 9-25
 • Het nieuwe retentierecht, NjW 2017, 250-258
 • Een extra puzzel in het spel van de curator en de lopende overeenkomsten,TBH 2016, wordt gepubliceerd in eerstvolgend nummer over insolventierecht, 846-854
 • Curator beëindigt een lopende opstalovereenkomst, NjW 2016, afl. 346, 578-580
 • De Pandwet uitgesteld, RW 2014-15, 722
 • Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, met L. De Keyser, T. Delwiche en J.-J. Ackaert, TRV 2013, 740-777
 • Kanttekening bij informatieverplichtingen inzake stedenbouw in de onderhandse akte, met A. Vandaele, TROS 2013, 38-43
 • Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning, RW 2009-10, 1498-1506

E-zines

Conferenties

 

 

Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021