Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
Bruno PERSYN Bruno PERSYN
Bruno PERSYN

 • Medewerker
Tel. +32 2 675 30 30
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Bruno Persyn (°1993) behaalde een Master in de rechten aan de KU Leuven in 2016, en volgde daarnaast de Master-na-master milieurecht en openbaar vastgoedrecht aan de Université Saint-Louis Brussel.

In 2017 vervoegde Bruno de Nederlandstalige Orde van advocaten van Balie Brussel en Janson op het departement Publiek- en administratief recht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten in de breedste zin van het woord, alsook met ruimtelijke ordening en milieurecht.

Referenties

 • Vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State inzake de concessie van diensten voor het plaatsen van elektrische laadpalen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vertegenwoordiging van een verzoekende partij inzake het vernietigen van een Ruimtelijke Uitvoeringsplan in de provincie Limburg
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer inzake een overheidsopdracht waarbij beroep werd ingesteld tegen de gunningsbeslissing ; problematiek inzake abnormale prijzen; UDN-procedure voor de Raad van State (gunstig arrest)
 • Advisering van een projectontwikkelaar over de erfgoedaspecten van een project te Leuven
 • Vertegenwoordiging van een steenkapperij in Vlaams-Brabant i.v.m. haar geschil met buren over geluidsoverlast (buitencontractuele aansprakelijkheid en burenhinder), alsook bijstand bij regulariseren van aspecten van de steenkapperij
 • Vertegenwoordigen van het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer, in een burgerlijk geschil met een aannemer over de uitvoering van een werf
 • Vertegenwoordigen van een tussenkomende partij ter pleitzitting van de Raad van State inzake een uiterst dringende noodzakelijkheid (nr. 241.503)
 • Adviseren van een gemeente in het Pajottenland i.v.m. het bouwen van een nieuwe (sociale) woonwijk, bijstaan in rechte voor de Raad van State i.v.m. het aanvechten van de beslissing van de gemeenteraad over de wegenis
 • Bijstaan en adviseren van een landbouwer uit Vlaams-Brabant i.v.m. zijn geschil met de Vlaamse overheid, afdeling Landbouw en Visserij, over de uitbetaling van (Europese) premies
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Gewest voor de Raad van State in het kader van de overheidsopdracht ‘Nieuwpoort: Bouwen van een stormvloedkering”. Problematiek o.a. inzake regelmatigheid offertes. Gunstig arrest Raad van State
 • Bijstaan en vertegenwoordiging in rechte van een nachtwinkeleigenaar in een Limburgse stad die wordt getroffen door een reglement dat de sluiting van zijn nachtwinkel oplegt
 • Bijstaan en adviseren van een particulier die gronden, gelegen te woonuitbreidingsgebied, wil ontwikkelen via groepswoningbouw
 • Vertegenwoordiging in rechte van het Vlaams Inzamelcentrum voor textiel tegen verschillende gemeenten die eisen dat VICT haar textielcontainers weghaalt; in navolging van ons betoog werd textielinzameling door de Raad van State erkent als een overheidsopdracht; UDN-procedures voor de Raad van State, annulatieprocedures voor de Raad van State, alsook procedures voor de burgerlijke rechter
 • Bijstand en advisering van een Vlaamse stad i.v.m. verkiezingsbetwistingen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
 • Vertegenwoordiging in rechte van een Nederlandse aannemer, gespecialiseerd in het saneren van bodems, inzake een geschil over het saneren van gronden bestemd tot woningbouw
 • Vertegenwoordiging van een aannemer inzake haar strafrechtelijke en burgerrechtelijke geschillen met de aanbestedende overheid i.v.m. de uitvoering van een overheidsopdracht
 • Bijstand van een paardenkweker bij het regulariseren van zijn paardenkwekerij, vertegenwoordiging in rechte inzake de strafprocedure n.a.v. de herstelvordering

Talen: Nederlands, Frans, Turks

Curriculum


Werkervaring

 • 09/2017 - …: Advocaat - Janson
 • 09/2016 - 12/2016: Juridisch medewerker (student) - Test-Aankoop

Opleiding

 • 2016 - 2017: Master-na-master milieurecht en openbaar vastgoedrecht, Université Saint-Louis Brussel
 • 2014 - 2016: Master in de rechten, KU Leuven (onderscheiding)
 • 2011 - 2014: Bachelor in de rechten, KU Leuven
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Nijvel: +32 67 21 79 95
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020