Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Flavie VERMANDER Flavie VERMANDER
Flavie VERMANDER

 • Counsel
Tel. +32 9 240 77 20
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Flavie Vermander behaalde haar diploma van licentiaat in de rechten in 1998 en van gediplomeerde in de aanvullende studies van fiscaliteit in 1999, beide aan de KU Leuven.

Na haar studies was Flavie gedurende vier jaar werkzaam als advocate, eerst aan de Balie van Gent en vervolgens van Kortrijk. In september 2003 werd zij assistente aan de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor verbintenissenrecht. Zij verdedigde er in 2011 met succes haar proefschrift "de eenzijdige opzegging".

In september 2011 vervoegde Flavie Janson. Zij heeft een bijzondere interesse voor het contracten- en verbintenissenrecht. Gedurende acht jaar was zij tevens deeltijds docent en later hoofddocent aan de Universiteit van Antwerpen.

Referenties

 • Vertegenwoordiging van een multinational die actief is op het gebied van de productie van medische hulpmiddelen in een grensoverschrijdende rechtszaak over handelsgeheimen
 • Vertegenwoordiging van een grote onderneming in de levering van elektrisch materiaal in een grensoverschrijdende rechtszaak over octrooi-inbreuk
 • Vertegenwoordiging van een groep Europese bedrijven en universiteiten in een rechtszaak over een H2020-consortiumovereenkomst
 • Vertegenwoordiging van een bedrijf in de elektronica-industrie voor het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
 • Audit van een merkenportefeuille van een bedrijf in de textielindustrie

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum


Werkervaring

 • 09/2011 - …: Counsel - Janson
 • 06/2002 - 06/2003: Advocaat - Eubelius
 • 08/1999 - 05/2002: Advocaat - Storme Leroy Van Parys

Academische functies

 • 06/2016 - 09/2020: Docent opstellen privaatrechtelijke akten en handelscontracten, Universiteit Antwerpen
 • 01/2012 - 08/2016: Docent opstellen van privaatrechtelijke akten, Universiteit Antwerpen
 • 10/2003 - 09/2010: Assistent onderzoeker, Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven

Andere mandaten

 • 2018 - …: Co-hoofdredacteur DAOR

Opleiding

 • 2011: Doctoraat in de rechten, KU Leuven
 • 2001 - 2002: Postgraduaat venootschapsrecht, VPOO-Vlekho
 • 1998 - 1999: Aanvullende studies fiscaliteit, KU Leuven
 • 1993 - 1998: Master in de rechten, KU Leuven

Publicaties


Boeken en bijdragen

 • De eenzijdige beëindiging van een duurcontract in geval van wanprestatie van de wederpartij: een pleidooi voor meer precisie, in B. Weyts en N. Carette (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht: liber amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, p.631-646
 • Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter, in A. Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 93-133 (met K. Andries)
 • Jurisprudentiële ontwikkelingen rond beëindigingsbedingen, in S. Stijns (ed.), Verbintenissenrecht. Themis-Cahier nr. 95, Brugge, die Keure, 2015, 79-140 (met S. Stijns)
 • Rechtsmisbruik in het contractenrecht: de rechtsuitoefening aan banden gelegd, in J. Rozie, S. Rutten en A. Van Oevelen (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, 29-70 (met A. De Boeck)
 • De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1060 p.
 • Eenzijdige opzeggingsbedingen, in G.-L. Ballon e.a., Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen Intersentia, 2013, 1529-1555
 • De schorsingsbevoegdheid van de (kortgeding)rechter in contractuele aangelegenheden, in A. De Boeck, S. Stijns en R. Van Ransbeeck (eds.), Leerstoel Professor C. Matheeussen. Schorsing van verbintenissen en overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 179-217
 • The Redress of a Terminated Contract in Belgian Law, in J. Smits, D. Haas en G. Hesen (eds.), Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspectives, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2008, 207-230
 • Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn opzegging, in S. Stijns en K. Vanderschot (eds.), Contractuele clausules omtrent de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, 227-266
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht, in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 529-599 (met S. Stijns en K. Vanderschot)
 • De antidiscriminatiewet en de financiële sector, in S. Stijns en P. Wery (ed.), De Antidiscriminatiewet en het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 207-233
 • Beëindiging en schorsing van de (bank)overeenkomst en sluiting van de (bank)rekening, in M. Tison en J-P. Buyle (eds.), Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 435-514 (met K. Vanderschot)
 • De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht, in J. Smits en S. Stijns (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 21-45

Tijdschrift artikelen

 • De bedongen opzeggingsvergoeding in aannemingscontracten: enkele knelpunten belicht (noot onder Cass. 11 september 2015 en onder Rb. Henegouwen, afdeling Charleroi van 3 maart 2016), TBH 2016, 663-672
 • Book review: Leone Niglia, The Transformation of Contract in Europe, Kluwer Law International, 2003, 235 p., Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2004, 328-334
 • De aanvullende werking van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van contracten in de 21ste eeuw: inburgering in de rechtspraak, weerspiegeling in de wetgeving en sanctionering, (noot onder Bergen 10 juni 2002 en Bergen 2 juni 2003), TBBR 2004, 572-582

Andere artikelen

 • Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu?, Blog Janson, april 2021
 • Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten: inwerkingtreding op 1 december 2020, Blog Janson, september 2020
 • Betalingstermijnen binnenkort aan banden gelegd ten voordele van KMO’s, Blog Janson, maart 2020
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021