Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Distributierecht


Presentatie


Er is in België een bijzondere interesse voor distributierecht door het bestaan van enkele zeer specifieke wetten, zijnde de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en vooral de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop. 

Het distributierecht kan niet los worden gezien van het mededingingsrecht, in het bijzonder wanneer een selectief distributienetwerk (kwalitatief en/of kwantitatief) is tot stand gekomen. Zo ook worden de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier beschermd wanneer wordt opgetreden tegen namaak of parasitisme.

Onze diensten


Het departement verenigt alle noodzakelijke kennis om een model van distributie van fabrikanten, importeurs of hun distributeurs in juridische vorm om te zetten. Het betreft:

  • de keuze van overeenkomst (concessie, agentuur, franchising), de redactie en de onderhandeling ervan
  • de opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wanneer wezenlijke bepalingen bedreigd of geschonden worden (territoriale exclusiviteit, verkoopobjectieven, selectiecriteria van de leverancier, etc.)
  • de modaliteiten van de beëindiging van de overeenkomst, gelet op de vaak grote inzet in geval van geschil (opzegging, uitwinningsvergoeding, overname van de stock, etc.)
Het departement heeft een grote ervaring opgebouwd in deze rechtstakken die haar cliënten, actief in talrijke sectoren zoals luxe, textiel, meubilair, automobiel, warenhuis, horlogerie, speelgoed, papier, wijnen en sterke dranken, etc., ten goede komt.

Ons team


Medewerkers
* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021