Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Europees- en mededingingsrecht


Presentatie


Janson biedt een grote verscheidenheid aan diensten op het gebied van antitrust/concurrentieregels en het EU-recht in het algemeen.

Janson vertegenwoordigt nationale en internationale bedrijven voor de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken.

In de loop der jaren heeft het bedrijf een serieuze staat van dienst opgebouwd op het gebied van geschillen met grote belangen van de staat (bijvoorbeeld in de financiële sector met betrekking tot de herstructurering van de Argentijnse staatsschuld, in de energiesector of in staatssteunzaken).

Onze diensten


Antitrust en concurrentie

Janson verdedigt bedrijven op alle gebieden van de antitrust/concurrentieregels, in het bijzonder in sterk gereguleerde sectoren, zoals energie, financiën, ICT of farma. De onderneming vertegenwoordigde cliënten in kartelonderzoeken, bij misbruik van machtspositieprocedures, in staatssteunzaken en in concentratiecontroleprocedures.

Ons kantoor is betrokken geweest bij een aantal kartelprocedures, zowel op nationaal als op EU-niveau, en bij belangrijke onderzoeken naar misbruik van machtspositie, zowel als klager als dominante onderneming. Janson verdedigt klanten in vervolggeschillen.

Op het gebied van staatssteun heeft ons kantoor belangrijke successen behaald voor nationale rechtbanken, waardoor de positie van de cliënt in een concurrerende markt kon worden hersteld en het financiële resultaat van de rechtszaak kon worden gemaximaliseerd. Deze nationale strategie gaat hand in hand met acties bij de Europese Commissie, die als enige bevoegd is om te beslissen over de verenigbaarheid van staatssteun met de interne markt.

In elke mededingingszaak wordt de strategie vanaf het allereerste begin van het onderzoek samen met de klant ontworpen en tijdens de hele procedure aangepast om het risico op boetes tot een minimum te beperken en de belangen van de klant te beschermen in een context van steeds frequentere vervolggeschillen.

EU-recht

Naast antitrust/concurrentie adviseert Janson zijn cliënten over het EU-recht en vertegenwoordigt hen in rechtszaken.

Ook helpt Janson andere advocaten om door het EU-recht te navigeren en nieuwe argumenten op te bouwen in nationale procedures. De argumenten van het EU-recht hebben vaak geleid tot radicale veranderingen in de dynamiek waar het hier om gaat.

De onderneming begeleidt haar cliënten bij het EU-rechtsstelsel dat van toepassing is op sterk gereguleerde sectoren zoals energie, financiën, farma en ICT.  Janson's expertise bestrijkt ook diverse andere gebieden van het EU-recht, zoals handelsbeleid, overheidsopdrachten, distributie, intellectuele eigendom, EU-financiering en gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Meer in het algemeen heeft de bijstand van Janson ook betrekking op problemen in verband met de werking van de interne markt - met inbegrip van de vier fundamentele vrijheden (vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en vrijheid van vestiging) met hun nationale implicaties - en op de handhavingvan het EU-recht in de lidstaten (prejudiciële beslissing aan het Hof van Justitie van de EU, consistente interpretatie van het nationale recht, minimum- en maximumharmonisatie, rechtstreekse werking, grondrechten, rol van de nationale rechtbanken bij de handhaving van het EU-recht, aansprakelijkheid van de lidstaten, beroep tot nietigverklaring, beroep wegens nalaten, beroep wegens nalaten, beroep tot voorlopige maatregelen enz.).

Onze ervaring


 • Vertegenwoordiging van Transgaz SA bij onderzoek naar misbruik van machtspositie in de gasindustrie
 • Vertegenwoordiging van toonaangevende afvalverwerkingsbedrijven in een staatssteunzaak tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgische Staat)
 • Vertegenwoordiging van drie hedgefondsen in belangrijke geschillen over hybride effecten uitgegeven door de voormalige Fortis groep
 • Vertegenwoordiging van een grote IT-groep in een geschil over overheidsopdrachten
 • Vertegenwoordiging als lead counsel van drie hedgefondsen in belangrijke financiële geschillen in België en verschillende EU-lidstaten
 • Adviseren van een GIE over diverse antitrustzaken in de gasindustrie
 • Vertegenwoordiging van een Zwitserse onderneming in een kartelonderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit en de daaropvolgende rechtszaken
 • Vertegenwoordiging van een grote Franse groep in een kartelonderzoek
 • Het adviseren van de "Cheval français" over diverse EU-regelgevingskwesties 
 • Vertegenwoordiging van 11 Amerikaanse hedgefondsen tegen Euroclear Bank en Bank of New York ter verkrijging van de betalingen van de Republiek Argentinië ter aflossing van de geherstructureerde schuld van de Republiek Argentinië, uitgegeven in 2005 en 2010
 • Vertegenwoordiging van een beroepsvereniging in de FMCG-sector bij de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Vertegenwoordiging van een Amerikaanse onderneming in haar clementieverzoek bij de Belgische mededingingsautoriteit
 • Eli Lilly vertegenwoordigen in verschillende aanmeldingen bij de Europese Commissie op grond van de EU-regels inzake concentratiecontrole
 • Vertegenwoordiging van een grote onderneming die als derde partij betrokken is bij diverse fusieprocedures voor de Europese Commissie
 • Het vertegenwoordigen van Oracle bij de overname van Sun Microsystem bij de Europese Commissie en verschillende mededingingsautoriteiten wereldwijd
 • Het vertegenwoordigen van een grote Amerikaanse onderneming bij de Europese Commissie in een van haar grootste onderzoeken naar misbruik van een machtspositie
 • ICI vertegenwoordigen in het methacrylaatkartelonderzoek van de Europese Commissie
 • United Airlines vertegenwoordigend in haar aanmelding van de toen afgebroken fusie met US Airways bij de Europese Commissie
 • Advisering van diverse financiële instellingen over EU-regelgevingskwesties

Ons team


Medewerkers
* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021