Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Fiscaal recht


Presentatie


De leden van het departement verlenen advies en bijstand aan: 

 •  particulieren,
 •  ondernemingen actief in de verschillende sectoren van het openbaar en economisch leven,
 •  openbare instellingen,
 •  instellingen binnen de non-profitsector (ziekenhuizen, universiteiten, stichtingen, verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen, ...),
gevestigd in België of in het buitenland, in het kader van de toepassing van de Belgische fiscale wetgeving en de internationale fiscale verdragen die door België werden afgesloten.

Onze diensten


Wij staan onze cliënten onder meer bij in de volgende domeinen:

 • De preventie en de oplossing van fiscale geschillen van ondernemingen en particulieren; zoeken naar oplossingen waardoor fiscale geschillen kunnen worden vermeden, "ruling"praktijk en contacten met de fiscale administraties of het streven naar regeling in der minne van geschillen
 • Advies en verdediging voor de rechtbanken in het kader van fiscale geschillen
 • Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • De toepassing in België van de internationale fiscale verdragen
 • De fiscale implicaties van de overdracht van ondernemingen
 • Advisering bij het lanceren van een professionele activiteit (oprichten van vennootschappen, fiscaliteit van de vergoedingsstructuur, managementvennootschappen, buitenlandse kaders) en van hun latere ontwikkeling (overname van aandelen, overdracht van tak van werkzaamheid)
 • De fiscale organisatie in geval van successie:
      - roerend vermogen (optimalisering van de roerende inkomsten, roerende successieplanning, fiscale regularisatie)
      - onroerend vermogen (optimalisatie van de onroerende inkomsten, onroerende successieplanning,  patrimoniumvennootschappen, verkoop van zakelijke rechten)
 • De fiscaliteit van de inkomsten en de lasten van instellingen uit de non-profitsector (stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen)
 • De BTW- toepassing in al haar facetten
 • De materie van de registratie- en successierechten
 • Douanefiscaliteit en accijnzen
 • Fiscaal strafrecht
 • Regionale en gemeente fiscaliteit 

Onze ervaring


De advocaten van het departement zijn tussengekomen bij:

 • De fiscale organisatie van het roerende en onroerende patrimonium van particulieren en de fiscale planning van hun successie
 • De annulatie door het Grondwettelijk Hof van wettelijke bepalingen die een bepaalde belasting invoerden
 • De verdediging op strafgebied van particulieren en vennootschappen in geschillen met betrekking tot fiscale inbreuken
 • Procedures van voorafgaand advies bij de FOD Financiën met betrekking tot de toepassing van de fiscale wetgeving
 • De onderwerping aan de BTW van belangrijke Belgische en buitenlandse financiële instellingen
 • De verdediging voor de rechtbanken van verschillende vastgoedbedrijven in het kader van geschillen met betrekking tot de toepassing van de BTW
 • De regeling in der minne van geschillen met de fiscale administratie met betrekking tot de herziening van de BTW-aftrek
 • De verdediging met betrekking tot fiscale geschillen van verenigingen van grensarbeiders die duizenden Frans-Belgische grensarbeiders groeperen
 • Onderhandelingen met de fiscale administratie van dossiers betreffende de toepassing van douanebepalingen die betrekking hebben op de activiteiten van een belangrijke buitenlandse bedrijvengroep
 • De onderhandeling met gunstige oplossing van verschillende belangrijke geschillen inzake accijnzen
 • De verdediging van cliënten in de problematiek van kasgeldvennootschappen
 • Geschillen waarbij instellingen uit de non-profitsector, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting in conflict waren met de FOD Financiën
 • Fiscale bijstand bij de reorganisatie van ondernemingen
 • Talrijke geschillen betreffende de fiscaliteit van de sociale voordelen
 • Onderhandeling met de fiscale administratie betreffende de politiek van kosten eigen aan de werkgever
 • De toepassing van de fiscale incentives (zie bvb wetgeving "tax shelter" in het kader van de audiovisuele productie in België)
 • Fiscale bijstand bij de creatie van tal van stichtingen van openbaar nut of private stichtingen naar Belgisch recht
 • De regularisatie in België van buitenlandse inkomsten van particulieren en ondernemingen

Ons team


Medewerkers
* SC Janson Baugniet CV 


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021