Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

IE, IT en Marktpraktijken


Presentatie


Het departement Intellectuele eigendom, informatietechnologie en marktpraktijken wordt geleid door Mireille Buydens en Hans Dhondt, twee toonaangevende specialisten op dit gebieden in België. 
 
Cliënten waarderen ons team om zijn reactiviteit, pragmatisme en uitstekende vakkennis.

Onze diensten


Intellectuele eigendom

Ons team adviseert cliënten en staat hen bij in het opstellen en onderhandelen van contracten m.b.t. intellectuele eigendom : licentiecontracten, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten (R&D), merchandising- en sponsoringovereenkomsten, geheimhoudingscontracten (NDA), overdracht van technologieën, pand op intellectuele eigendom, ...
 

Onze expertise op het vlak van conflicten/procedures is eveneens zeer gekend. We helpen ondernemingen onder meer bij het verzamelen van bewijsmateriaal m.b.t. de inbreuken op hun rechten (eenzijdige procedures), verdedigen hun belangen in gerechtelijke procedures en helpen hen bij het uitvoeren van corrigerende maatregelen (terugroepen en vernietigen van producten, invorderen van schadevergoeding). Ons team is eveneens bijzonder ervaren in arbitragedossiers. Onze vennoten worden regelmatig aangesteld als arbiters in procedures van de ICC of van CEPINA.

Ten slotte wordt ons team ook geraadpleegd voor het uitvoeren van audits en « due diligence » in intellectuele eigendom, bv. in het kader van een overname.

Informatietechnologie

Wij staan onze cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van diverse IT gerelateerde overeenkomsten (consultancy contracten, software ontwikkelingscontracten en licentiecontracten), en in (buiten) gerechtelijke procedures m.b.t. dergelijke overeenkomsten.


Wij worden ook regelmatig geconsulteerd voor vragen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (privacy) en voor mediagerelateerde conflicten (recht op antwoord, persaansprakelijkheid).

Marktpraktijken

Wij adviseren onze cliënten onder meer over: - Reclamewetgeving en consumentenbescherming - Oneerlijke marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en parasitisme - Regelgeving betreffende marketing en promotie-campagnes (bv. Loterijen en kansspelen).
 

Onze troeven

Inzicht in de sector van onze cliënten

Onze ervaring leert dat het essentieel is om de sectoren waarbinnen onze cliënten actief zijn, te begrijpen. Daarom hebben wij een doorgedreven kennis opgebouwd van de verschillende sectoren (chemie, petrochemie, constructie, voedingsindustrie, cosmetica...) waarvoor wij reeds meer dan 25 jaar optreden.

Expertise in ons vakgebied

Wij beheersen de materies die we beoefenen perfect. Onze vennoten publiceren regelmatig in het domein van het IT/IP recht. Sommigen van hen worden op regelmatige basis geconsulteerd door de Belgische overheden bij de redactie van nieuwe wetgeving mbt intellectuele eigendom.

Pragmatische aanpak

In alle dossiers die wij behartigen staan wij een pragmatische en commerciële aanpak voor. Het is ons doel om concrete oplossingen te bieden voor de problemen van onze cliënten. Waar mogelijk stellen wij alternatieve oplossingen voor in de plaats van gerechtelijke procedures (bemiddeling, dading, joint ventures, licentieovereenkomsten).

Beheersing van de kosten

Wij zijn er ons van bewust dat binnen de hedendaagse economische context, juridische bijstand een kost vormt en dat deze kost beheersbaar moet blijven. Daarom hanteren wij zeer competitieve tarieven en doen wij ons uiterste best om de kosten voor onze cliënten te beperken.

Onze ervaring


 • Adviesverlening aan een fabrikant van medisch materiaal in het kader van een octrooiprocedure tegen een Belgisch onderzoekscentrum
 • Adviesverlening aan een U.S. onderneming en haar Belgische dochtervennootschap naar aanleiding van een procedure met betrekking tot een Europees octrooi. De zaak werd gewonnen in Frankrijk. Uiteindelijk werd er, alvorens er een Belgische uitspraak kon worden geveld, een wereldwijd akkoord bereikt
 • Vertegenwoordiging van een Amerikaanse Biotech onderneming in een procedure tegen de Belgische Staat voor de Belgische rechtbanken en het Grondwettelijk Hof. De zaak werd voor het Grondwettelijk Hof gewonnen 
 • Vertegenwoordiging van een Japans farmaceutisch bedrijf in het kader van een octrooiprocedure (Aanvullende Beschermingscertificaten) tegen een Franse onderneming en een onderzoeksinstelling 
 • Vertegenwoordiging van een Belgisch chemiebedrijf en haar Franse dochtervennootschap in een octrooiprocedure tegen een concurrent in Frankrijk. De zaak werd gewonnen voor het Hof van Beroep te Parijs
 • Vertegenwoordiging van het Europees Ruimtevaart Agentschap voor het Gerecht van de Europese Unie in een merkenzaak
 • Vertegenwoordiging van een Amerikaanse onderneming in het kader van een auteursrechtelijk dossier met de Belgische staat en andere ondernemingen omtrent het systeem van de elektronische identiteitskaart
 • Vertegenwoordiging van één van de grootste fabricanten van gezondheids-, huishoud- en hygiëneproducten in een conflict met haar belangrijkste concurrent omtrent de reclame-campagne van deze laatste.  De zaak werd minnelijk geregeld vooraleer een vonnis werd geveld
 • Vertegenwoordiging van een multinational in de voedingssector in het kader van verschillende geschillen omtrent de commercialisering van producten met een gelijkaardig uiterlijk door supermarkten
 • Adviesverlening aan een Belgische uitgever (deel uitmakend van een multinational) in zijn relaties met de houder van de auteursrechten op bepaalde stripverhalen

Ons team


* SC Janson Baugniet CV 


[:swvar:ufile:4:description:]
[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021