Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Ondernemingen in moeilijkheden en insolventierecht


Presentatie


De inwerkingtreding van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht op 1 mei 2018 heeft het insolventierecht volledig omgegooid. Voortaan zijn ook de VZW’s en de vrije beroepen onderworpen aan het faillissementsrecht en de gerechtelijke reorganisatie. De rechten van de schuldeisers, inclusief de beslagleggende schuldeisers, heeft ook ingrijpende wijzigingen ondergaan. De hervorming bevordert tenslotte ook de tweede kans voor de onderneming in moeilijkheden, door middel van de bevrijding van de persoonlijke zekerheden of de overdracht van de onderneming.

Het departement ondernemingen in moeilijkheden en insolventierecht wilt het hoofd bieden aan deze talrijke wijzigingen door ondernemingen in moeilijkheden, hun bestuurders en aandeelhouders bij te staan en te adviseren in hun crisissituaties.

Het departement bestaat uit vennoten en medewerkers die gespecialiseerd zijn in gerechtelijke reorganisaties, maar ook uit ervaren curatoren bij de rechtbank van koophandel van Brussel. Het departement adviseert cliënten bij het voorkomen van problemen, teneinde de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

De advocaten van dit departement komen tussen in de fase van de gerechtelijke reorganisatie, zij het in het kader van de onderhandeling van buitengerechtelijke minnelijke akkoorden, dan wel in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord, door collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag.

Ze begeleiden de cliënt eveneens tijdens de hele duur van de faillissementsprocedure : bij de aangifte van faillissement of dagvaarding in faling, de faillissementsafstapping, de aangifte en verificatie van schuldvorderingen alsook bij de sluitingsverrichtingen, waaronder de nieuwe procedure van verzoek tot kwijtschelding van schulden.

Het departement heeft bovendien ook deskundige ervaring opgebouwd op gebied van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding en vereffening van vennootschappen. 

Onze diensten


Preventie van moeilijkheden

 • Advies met het oog op het verzekeren van de continuïteit van ondernemingen 
 • Onderhandelen van afbetalingsplannen, zowel met private als institutionele schuldeisers

Gerechtelijke reorganisatie

 • Onderhandelen van buitengerechtelijke minnelijke akkoorden 
 • Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord
 • Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord 
 • Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

Faillissement

 • Bijstaan van de onderneming bij de aangifte van faillissement of dagvaarding in faling
 • Voorbereiding van en vertegenwoordiging bij de faillissementsafstapping
 • Contact met de curator en rechter-commissaris in het faillissement 
 • Aangifte en nazicht van schuldvorderingen 
 • Inzage en goedkeuring van de rekeningen en sluiting van het faillissement 
 • Verzoek tot kwijtschelding van de schulden van de gefailleerde natuurlijke persoon

Vereffening van vennootschappen

 • Vrijwillige vereffening
 • Gerechtelijke vereffening

Onze ervaring


 • De advocaten van het departement hebben ruime ervaring verworven voor de kamers voor gerechtelijke reorganisatie bij de rechtbanken van  koophandel over het hele land
 • Ze genieten eveneens belangrijk aanzien bij de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden en de faillissementskamers
 • Ze hebben talrijke ondernemingen in moeilijkheden bijgestaan, actief in verschillende sectoren (bouw, confectie,…), onder meer in het kader van de overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag
 • Daarnaast stonden ze schuldeisers bij (banken, leveranciers) met het oog op de vrijwaring van hun rechten in het kader van gerechtelijke reorganisaties, faillissementen en gerechtelijke vereffeningen 
 • Ze hebben zowel eenmanszaken (onderneming – natuurlijke persoon) als vennootschappen begeleid bij de voorbereiding van de aangifte van faillissement of in geval van dagvaarding in faling, alsook tijdens de volledige faillissementsprocedure 
 • Ze organiseren en nemen deel aan talrijke colloquia en seminaries over insolventierecht en publiceren naslagwerken en bijdragen die als referentie gelden in deze materie

Ons team


Senior Counsels
* SC Janson Baugniet CV


[:swvar:ufile:4:description:]
[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021