Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Ondernemings-
strafrecht


Presentatie


Ons multidisciplinair team is samengesteld uit practici die de verschillende aspecten van het strafrechtelijk ondernemingsrecht beheersen (financieel strafrecht, fiscaal strafrecht, sociaal strafrecht en administratief strafrecht). Wij verdedigen zowel degenen die vervolgd worden, als de slachtoffers, zowel bedrijven als fysieke personen.

In een economische wereld die meer en meer geregeerd wordt door het strafrecht, is het cruciaal om te beschikken over een team van specialisten dat garant staat voor kwaliteit. Het complementair karakter van de leden van ons team zorgt ervoor dat we alle domeinen van het ondernemingsstrafrecht bestrijken.

Meer bepaald kan worden verwezen naar financiële fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen van geld, handel met voorkennis, fiscale delicten, sociale misdrijven (arbeidsongevallen, schendig van welzijn op het werk, enz.), inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen, milieurecht, stedenbouw, subsidiefraude, namaak, computerfraude, private/publieke corruptie, heling van erfgoederen, enz.

Onze ploeg voorziet zowel in bijstand aan vervolgde personen, als aan slachtoffers, vanaf het eerste politieverhoor tot aan de verdediging voor de hoven en rechtbanken, waar mogelijk met een strafrechtelijke minnelijke schikking om paal en perk te stellen aan de vervolgingen en zo het proces te vermijden. Eén van de leden van ons team, François Koning, is bovendien de auteur van het eerste boek gewijd aan tips & tricks bij het politie en gerechtelijk verhoor.

Wij voorzien ook in de nodige juridische adviezen om de strafrechtelijke risico’s binnen bedrijven en instellingen beter te kunnen inschatten. Zij worden hieraan vaak blootgesteld, zonder dit te beseffen, rekening houdend met de toename van de “reglementaire” misdrijven die reeds aanleiding geven tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een loutere schending van een norm, ongeacht het intentionele element om te schenden.

De sterkte van ons team zit eveneens in het feit dat de ervaren vennoot zelf het dossier behandelt en uw zaak pleit, wat niet te onderschatten valt. Ook al worden geen stagiairs belast met de afhandeling, toch blijven onze ereloontarieven competitief door nauwgezet beheer van ons kantoor.

Onze diensten


Interdisciplinair

Ons kantoor beschikt over specialisten in de verschillende juridische disciplines die betrekking hebben op het bedrijfsleven (bankenrecht, fiscaal recht, sociaal recht, administratief recht, intellectueel eigendomsrecht, vennootschapsrecht, handelsrecht). De multidisciplinaire benadering zorgt voor en klimaat dat de behandeling van uw dossier slechts ten goede komt.

De proactieve opvolging van de dossiers

De ervaring leert ons dat, ongeacht of we gecontacteerd worden door de persoon die vervolgd wordt, dan wel door het slachtoffer, het meestal noodzakelijk is om procedurele initiatieven te nemen om ervoor te zorgen dat diens rechten en belangen gevrijwaard blijven in het kader van een strafzaak waarbij doorgaans weinig aandacht wordt besteed aan de specifieke belangen.

'De ervaren advocaat aan het roer' is ons moto

Niets is inderdaad meer frustrerend voor de rechtzoekende dan op de dag van de pleitzitting vast te stellen dat een medewerker belast werd met het pleidooi. Bij ons is het de ervaren vennoot die uw dossier opvolgt en pleit. De stagiairs levert slechts een beperkte ondersteuning bij het voorbereidend werk.

De kostenbeheersing

De tussenkomst van een advocaat is onmiskenbaar een kost, waarvan wij ons perfect bewust zijn. Een nauwgezet beheer van ons kantoor laat ons toe competitieve tarieven voorop te stellen en zo de kosten voor onze cliënten te beperken.

Het beheersen van de materie

Onze advocaten volgen en beheersen de vakgebieden waarin zij actief zijn door regelmatig te publiceren in juridische tijdschriften en het geven van seminaries. Sommige leden van ons team doceren zelfs aan de universiteit. Ons kantoor is er bovendien trots op dat in het verleden verschillende van haar advocaten magistraten in strafzaken zijn geworden, zowel binnen het openbaar ministerie als de zittende magistratuur.

Onze ervaring


 • Verdediging van Belgische of buitenlandse zakenlieden en bedrijven geconfronteerd met de inbeslagname van hun bankrekeningen in België en soms in het buitenland door een beslissing van de Belgische gerechtelijke autoriteiten wegens een vermoeden van witwassen van geld
 • Verdediging van vervolgde personen in geval van « kasgeldvennootschappen », « Boiler room », verzekeringsfraude, enz
 • Verdediging van financiële instellingen, betrokken bij dossiers inzake witwassen van geld
 • Verdediging van verschillende bedrijven die het slachtoffer zijn van interne fraude en misbruik van vennootschapsgoederen
 • Verdediging van instellingen die het slachtoffer zijn van subsidiefraude
 • Verdediging van ondernemers bij fiscale aanslagen door de BBI in het kader van strafrechtelijke procedures
 • Verdediging van Portugese ondernemers vervolgd voor detacheringsfraude
 • Verdediging van bedrijven bij vervolgingen wegens onopzettelijke doodslag en/of onopzettelijke slagen en verwondingen als gevolg van arbeidsongevallen met de dood of verwondingen tot gevolg voor werknemers en/of derden
 • Verdediging van bestuurders van vennootschappen bij strafrechtelijke vervolgingen in het kader van vermeende BTW-fraude bij de verkoop met BTW-vrijstelling aan de leden van ambassades in Belgische
 • Verdediging van een Duits bouwbedrijf bij vervolging wegens het niet betalen van het minimumloon
 • Verdediging van een NV in het kader van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen als gevolg van een dodelijk arbeidsongeval en van een vermeende tekortkoming bij het nemen van veiligheidsmaatregelen
 • Verdediging in het sociaal strafrecht van een zaakvoerder als gevolg van het niet-aangeven van een occasionele werknemer en een leerling
 • Ondersteuning van bedrijfsleiders bij een sociale inspectie (onwettige uitzendarbeid en niet-aangegeven overuren)
 • Strafrechtelijke verdediging van bedrijfsleiders van een KMO en van de KMO als rechtspersoon naar aanleiding van de illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten (in realiteit, “schijnzelfstandigen”)

Ons team


Senior Counsels
* SC Janson Baugniet CV 


[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021