Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Sociaal recht


Presentatie


Alle advocaten van het departement Sociaal recht houden zich bezig met zaken die betrekking hebben op zowel het arbeidsrecht als het sociale zekerheidsrecht, waarbij elk van hen bovendien gespecialiseerd is in bepaalde gebieden van deze omvangrijke rechtstak. Individueel arbeidsrecht en collectieve arbeidsrelaties zijn de belangrijkste werkgebieden van het departement, dat ook een uitgebreide expertise heeft in de internationale aspecten van deze twee complementaire domeinen.

Wij houden ons al meer dan 30 jaar bezig met ondernemingen die worden geherstructureerd (cessies, fusies, splitsingen, sluitingen en collectief ontslag) en met het sluiten van collectieve akkoorden.

Wat particulieren betreft, of het nu gaat om het opstellen, uitvoeren of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, wij adviseren hen, geven een ingebrekestelling en onderhandelen overovereenkomsten of verdedigen hen in gerechtelijke procedures (burgerlijk of strafrechtelijk), of zelfs in een arbitrage- en bemiddelingsprocedure.

Aangezien de regelgeving voortdurend evolueert, hechten wij ook belang aan het aanbieden van juridische updates voor bedrijven en groepen, of zelfs een auditdienst op het gebied van de sociale zekerheid, om hen te helpen hun personeelsbeleid aan te passen en hun juridische instrumenten te actualiseren en te optimaliseren (bv. speciale clausules in arbeidscontracten, optimalisering van de lonen, collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, bezoeken van externe diensten voor veiligheid en gezondheid op het werk).

De complementariteit van onze advocaten laat ons ook toe om in de diverse aspecten van de sociale zekerheid voor loontrekkenden en zelfstandigen actief te zijn (bijdrage-plichtig loon, lagere bijdragen, arbeidsongevallen, economische werkloosheid, SWT, ...) en ook een gedegen ervaring te ontwikkelen op het vlak van de extralegale stelsels.

Ten slotte beheren we ook alle aspecten van het "ziekenhuisrecht" en het gezondheidsrecht. 

Onze diensten


 • Selectie en rekrutering, evaluatie van de gezondheid van de werknemers, niet discriminerend
 • Opstelling van managementcontracten, dienstverleningsovereenkomsten, op zelfstandige basis en arbeidsovereenkomsten
 • Speciale clausules: scholingsbeding, clausule inzake beroepsgeheim, exclusiviteit, concurrentiebeding, conventionele opzegging, afwervingsbeding
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, "car policy" internetreglementen en technologische tools... 
 • Welzijn op het werk; geweld en pesterijen op het werk, gezondheid op het werk, statuut en werking van de interne en externe preventiediensten, statuut van de preventieadviseurs
 • Aansprakelijkheid van management en werknemers 
 • Conventionele overdracht, fusie, splitsing, collectief ontslagen, onderhandelen en opstelling van sociale plannen
 • Sociaal rechtelijke procedures bij collectieve geschillen (WCO, faillissementen)
 • Sociaal overleg in het bedrijf: sociale verkiezingen en werking van de OR, CPBW en de syndicale delegaties, uitoefening van de mandaten en bescherming tegen ontslag
 • Opstelling van CAO van het bedrijf
 • Sociale audit van een bedrijf
 • Begeleiding bij sociale inspecties
 • Internationaal sociaal recht: detachering van werknemers, arbeidsvergunning, LIMOSA, Europese en internationale sociale zekerheid
 • Diverse aspecten van ontslag: aanzegging, onderhandelen van de modaliteiten, optreden voor arbeidsrechtbanken
 • Interventies bij sociale zekerheidsinstellingen, procedures voor de arbeidsrechtbanken, met inbegrip van de risicosectoren en pensioenen
 • Interventies voor de ziekenhuisbeheerder, de medische raad of de arts, de verenigingen van verpleegkundigen en ziekenhuisapothekers, inzake advies, onderhandelingen of disciplinaire, administratieve of gerechtelijke acties

Onze ervaring


Wij komen tussenbeide voor alle sectoren van de economische activiteit, met inbegrip van de sociale economie, alsook voor de non-profitsector en de vrije beroepen.

Ons team wordt zowel geraadpleegd door bedrijven als door werknemers in de meest uiteenlopende sectoren: de luchtvaartsector, de metaalindustrie, de bouwsector, het bankwezen, de distributiesector, de technologische sector, ... Wij zijn ook een vaste partner van de ziekenhuissector, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de erkende sociale secretariaten.

Wij bieden opleidingen in arbeidsrecht aan bedrijven, sociale secretariaten en Kamers van Koophandel; onze advocaten zijn regelmatige opleiders voor de UCM en het BECI. 

Wij komen ook regelmatig tussenbeide in verschillende soorten zaken:

 • Sluiting en/of collectief ontslag van verschillende ondernemingen die behoren tot de automobielsector, de farmaceutische sector, van een Belgische luchtvaartmaatschappij, enz
 • Herstructurering van een farmaceutisch bedrijf en overdracht van het financieel departement
 • Bijstand van een vennootschap vervolgd voor verschillende inbreuken in het sociaal strafrecht
 • Sociaal rechtelijke audit van een Franse vennootschap gevestigd in België (opstellen contracten, arbeidsreglement…)
 • Ontslag van een lid van de ondernemingsraad wegens het aanvaarden van geheime commissies
 • Verdediging van een directeur vervolgd wegens diefstal van vertrouwelijke gegevens
 • Verdediging in rechte van een bestuurder van verschillende Europese vennootschappen wegens het niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen in het kader van de regeling voor zelfstandigen

Ons team


Senior Counsel
* SC Janson Baugniet CV


[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021