Nieuws

Praktijkgebieden


Expertise

COVID-19: verlenging van de termijnen en schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken


  • 10 april 2020
  • Seminaries & Publicaties
COVID-19: verlenging van de termijnen en schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken

Het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken (B.S.  9 april 2020), strekt ertoe tegemoet te komen aan een reeks dringende problemen die veroorzaakt worden door het gaandeweg stilvallen van het maatschappelijk, economisch, gerechtelijk en administratief leven als gevolg van de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van de dreiging van het Covid-19-virus. 

De federale uitvoerende macht heeft in dat kader een bijzondere machtenbesluit aangenomen met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, de verlenging van termijnen van de rechtspleging voor de burgerlijke en administratieve rechterlijke instanties en de schriftelijke behandeling van burgerlijke zaken.

Het document dat u hieronder kunt downloaden geeft een overzicht in tabelvorm van de maatregelen ter bestrijding van de dreiging van het Covid-19-virus genomen door de federale overheid alsook door de Gewesten en de internationale arbitrage-instanties.

Laatste update: 14 mei 2020


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Nijvel: +32 67 21 79 95
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2020