Nieuws

Praktijkgebieden


Expertise

En attendant Godot. Le droit belge de la distribution tel qu'il devrait être


  • 1 oktober 2020
  • Seminaries & Publicaties
Laurent du Jardin
En attendant Godot. Le droit belge de la distribution tel qu'il devrait être

Sinds 2005 krijgt het distributierecht uitsluitend vanuit het perspectief van de precontractuele informatieverplichtingen de aandacht van de wetgever. De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten vertoonde tekortkomingen die door Boek X, Titel 2 van het Wetboek van economisch recht van 2014 moesten worden gecorrigeerd. Het wetboek geeft op zijn beurt aanleiding tot tal van problemen. Het is weinig waarschijnlijk dat de toekomst van het distributierecht in België alleen in de oplossing van deze talrijke problemen kan liggen, voor zover overigens een dergelijke oplossing mogelijk is. Het is eerder op andere punten dat het gepast (en hoog tijd) lijkt om aan de slag te gaan. Dat is het voornaamste doel van deze bijdrage die voor elk van de drie commercieel meest relevante vormen van distributiecontracten, wijst op twee belangrijke kwesties die niet of onvoldoende zijn aangepakt:

  • agentuur: agent mandataris v. agent commissionair; de beëindiging wegens ernstige tekortkoming en de regel van 2 x 7 dagen;
  • concessie: naar een betere bescherming van de overeenkomst op bepaalde duur; voor een meer economische (en redelijke) benadering van de cliënteelvergoeding;
  • franchise: de informatie m.b.t. de vergoeding van de franchisegever; cliënteelvergoeding: definitief uitgesloten?

Op al deze vragen stelt onze analyse wijzigingen voor de lege ferenda. In afwachting hiervan suggereert zij wat er kan gedaan worden – of niet gedaan kan worden.

De integrale tekst van dit artikel, waarvan Laurent du Jardin de auteur is, verscheen in het Tijdschrift voor Belgisch Handelrecht, 2020/4, Larcier, pp. 446 - 465.


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Nijvel: +32 67 21 79 95
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2020