Nieuws

Praktijkgebieden


Expertise

Seminarie over het gemeentelijk wegenrecht


  • 19 februari 2020
  • Seminaries & Publicaties
Onze vennoot Dominique Lagasse zal het congres over gemeentelijk wegenrecht van 20 februari 2020 voorzitten. Deze wordt georganiseerd door de Commissie Publiekrecht van Balie Luik.
Seminarie over het gemeentelijk wegenrecht
Het gemeentelijk wegenrecht is een complex onderwerp met veel praktische gevolgen. Sinds de inwerkingtreding van het Waalse decreet van 6 februari 2014 over het gemeentelijk wegenrecht heeft het heel wat vragen opgewekt en heeft het geleid tot soms complexe juridische oplossingen.

Dankzij de daling doorheen de jaren, zullen erkende experten de stand van zaken over de uitvoering van dit decreet in kaart brengen. Daarnaast brengen ze alle vervolgbewerkingen over het ontwerp, de wijziging en het beheer van een gemeentelijk wegenrecht ter sprake. Alle deelnemers van het seminarie ontvangen het werk "La voirie communale dans tous ses états", waarin de sprekers de inhoud van hun toespraken nog meer toelichten en uitwerken. 

Dit evenement richt zich tot burgemeesters, gemeenteambtenaren, intergemeentelijke ambtenaren, sanctionerende ambtenaren, wijkagenten, gemeenschapswachten, politieagenten, vrederechters, advocaten en aan iedereen die zich wenst te laten informeren over de kwestie van de wettelijke regeling van het gemeentelijk wegenrecht in Wallonië. 


De nodige informatie voor het seminarie vindt u via onderstaande link: 
https://www.politeia.be/fr/formations/201603-colloquelavoiriecommunaledanstoussestatscheminementsjuridiquesetquestionspratiqueschoisies


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Nijvel: +32 67 21 79 95
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2020