Nieuws

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Vervroegd Kerstcadeau: nieuw zakenrecht onderweg!


  • 19 december 2019
  • Janson Nieuws
Jasmine Malekzadem
Vervroegd Kerstcadeau: nieuw zakenrecht onderweg!

Het Wetsvoorstel van 16 juli 2019 houdende invoeging van boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek is door de Commissie Justitie na bespreking op 17 december 2019 goedgekeurd (zie dekamer). 

De bedoeling is om Boek II van het Burgerlijk Wetboek te moderniseren en tegelijk bijzondere wetten bv. over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 daarin te integreren (nieuw Boek III).

Een aantal essentiële wijzigingen zijn:

  • Enkele traditionele termijnen worden gewijzigd. De maximumduur van het opstalrecht wordt opgetrokken van 50 jaar tot 99 jaar en kan in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurend zijn. De minimumduur van erfpacht gaat van 27 jaar naar 15 jaar. De maximumduur van vruchtgebruik voor rechtspersonen wordt 99 jaar;
  • De mogelijkheid wordt voorzien om tot overschrijving over te gaan van bijkomende aktes in de hypothecaire registers (bv. opties op onroerend goed, het voorkooprecht, of akte van overdracht van erfopvolging);
  • Er is een afzonderlijke titel ingevoerd over “Burenrelaties” m.b.t. burenhinder, gemene muur en erfdienstbaarheden;
  • Er wordt een wettelijk regeling voorzien voor het vestigen van persoonlijke en zakelijke rechten (bv. van erfpacht) op het openbaar domein. Tot nu was het behelpen met bepaalde rechtspraak (bv. Cass. 11 september 1964 m.b.t. erfdienstbaarheden en Cass. 18 mei 2007 m.b.t. opstalrecht);
  • Ook wordt een wettelijke regeling voorzien voor de vrijwillige mede-eigendom (en de beëindiging ervan). 

Daarnaast zijn er tal van andere interessante wijzigingen (bv. opname van fiducie-figuur). Het is spannend wachten op de definitieve stemming in de Kamer begin 2020.

Jasmine Malekzadem

Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021